Tendències i reptes dels hospitals. Manel del Castillo Rey Societat Catalana de Gestió Sanitària Barcelona, octubre PDF

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
 

Retail

  Tendències i reptes dels hospitals Manel del Castillo Rey Societat Catalana de Gestió Sanitària Barcelona, octubre 2013 Reflexions prèvies vs Crisis Problema estructural 1.- Sostenibilitat. Problema estructural
Related documents
Share
Transcript
Tendències i reptes dels hospitals Manel del Castillo Rey Societat Catalana de Gestió Sanitària Barcelona, octubre 2013 Reflexions prèvies vs Crisis Problema estructural 1.- Sostenibilitat. Problema estructural del sector sanitari La despesa sanitària creix més que PIB 1.- Sostenibilitat. Problema estructural del sector sanitari Despesa en salut en % del PIB OCDE: 3,8% - 9,7% ESPANYA: 1,5% - 9,6% Despesa total en salut (% del PIB) a Espanya i OECD 10,0 8,0 6,0 4,0 3,8 4,4 5,0 6,2 7,8 6,6 6,7 6,9 7,5 6,5 5,4 5,3 4,6 3,5 7,4 7,2 9,8 9,7 8,7 8,6 8,6 8,9 8,5 8,9 9,6 9,6 8,3 8,4 2,0 1,5 2,5 0, Spain OECD Font: Elaboración propia a partir de datos de: OECD Health Data 2012.Version June 2012 1.-Sostenibilitat. Problema estructural del sector sanitari Miles Promig crec. anual Despesa sanitària 9% PIB nominal: 4,7% Evolució despesa sanitària pública a Espanya * 2010* 2011* 2012* 72% * Cifras provisionales MSPSI. Gasto sanitario público. Total consolidado. Principio de devengo y Eurostat 2.- Reformes estructurals 2.- Reformes estructurals Despesa sanitària Escenari 1: Actuació puntual Escenari 2: Pressió mantinguda Despesa sanitària Escenari 3: Mesures estructurals Despesa sanitària Retallada Temps Retallada Temps Retallada Temps 1 2 Retallades Reformes Font: Value for Money in Health Spending.OECD 2.- Reformes estructurals Evolució despesa sanitària pública a Espanya Actuació puntual Miles * 2010* 2011* 2012* Mesures estructurals * Cifras provisionales MSPSI. Gasto sanitario público. Total consolidado. Principio de devengo y Eurostat Propostes de reforma. Principals informes Propostes globals Informe OECD. Value for Money Informe The Economist. Future of Healthcare Informe PwC. Bending the cost curve Informe EIH. Health Challenges Propostes de reforma. Principals informes Propostes globals Informe AHA Healthcast 2020 PwC Informe McKinsey. Framework to guide Reform Healthcare 2015: Winwin or lose-lose? IBM IBV Propostes de reforma. Principals informes Propostes Espanya i Catalunya Informe Abril Informe FEDEA- McKinsey. Cambio posible Informe Academia europea Ciencias y artes: Libro blanco Informe PWC: Diez temas candentes de la Sanidad Española Informe Antares Cons. Sostenibili dad del sistema sanitario Informe Bernat Soria, 2011 Informe Fundación Bamberg: Modelo de futuro de Gestión de la Salud Informe AT Kearney. Estudio Sostenib. SNS Propostes de reforma. Principals informes Propostes Espanya i Catalunya Sostenibilidad del sistema sanitario en España, Sedisa Informe Vilardell Posicionament del CHC Repensando el modelo sanitario catalán. UCH Àrees d actuació. Reformes MACRO Ref. Finançament Cobertura Població Cartera de serveis Copagament Finançament Cobertura Govern/ Gobierno/ Autoritat Autoridad sanitària sanitara Pressupost/Compra Provisió de serveis Actuacions avui MESO Separació Compraprovisió. Autonomia centres Compra de serveis Integració proveïdors Polítiques RRHH Gestió d operacions Ciutadà MICRO Servicio Servei Corresponsabilitat Gestió clínica Gestió de crònics Seguretat del pacient Corresponsabilització pacient Participació del pacient. E health Proveïdor de cures 4 Participació del pacient. e-health. Resultats centrats en el pacient Professionals 1 Compra de serveis Sistemas informàtics 3 Gestió clínica, Operacions, Seguretat 2 Integració proveïdors 1 Compra de serveis Compra de serveis Pressupost Pressupost més activitat Activitat España Turquía Islandia Luxemburgo Portugal República Checa Dinamarca Irlanda Holanda Noruega UK Suecia Austria Grecia Suiza Bélgica Finlandia Francia Alemania Hungría Italia Polonia República Eslovaca Formes de pagament a proveïdors a Europa * Health System Institutional Characteristics. A survey of 29 OECD countries Tendències models de compra de serveis Població ajustada per risc Finançament capitatiu Casos en hospital. Casos en consulta Formació i Investigació Urgències Finançament per casemix Estades Altes Consultes Urgències Pressupost corregit per activitat Resultats Personal Compres Infraes tructures Altres serveis Finançament del pressupost * Antares Consulting Bundle payments Les propostes de finançament en base a millorar el valor salut Bundle payment (USA). Affordable care act Reemborsament en base als costos esperats per episodis de cures clínicament definides Fee for service Bundle payment Per cápita Pagament per resultats de trajectòries clíniques globals Resum sistemes de compra Compra vs pressupost Evolucio models de compra Europa: pagament capitatiu, incorporació de resultats (P4P) EEUU: Pagament en base a millorar el valor salut: Bundle payment 1 Compra de serveis 2 Integració proveïdors Integració horizontal Relació entre cost mig i dimensió dels hospitals en diversos països europeus Costos Nº llits Font: Sostenibilidad Financiera del sistema Nacional de salud. Antares Consulting Integració horizontal % Llits en hospitals petits ( 200 llits) Espanya: 17% Catalunya: 31 % AUTONOMIA Distribució i dimensió d hospitals i llits Nº hospitals* 200 llits % hospitals 200 llist/total hospitals % llits hospitals 200 llits / total llits hospitals ILLES BALEARS 9 75% 37% CATALUNYA 51 67% 31% CASTELLA LA MANXA 11 61% 23% C. FORAL DE NAVARRA 3 50% 23% PPAT. D'ASTURIES 10 63% 20% ARAGÓ 7 54% 20% PAÍS BASC 11 65% 19% REGIÓ DE MÚRCIA 5 45% 17% CANÀRIES 13 72% 17% EXTREMADURA 14 70% 17% MADRID 22 61% 15% CASTELLA I LLEÓ 27 69% 13% LA RIOJA 3 75% 12% ANDALUSIA 47 64% 11% GALÍCIA 29 78% 10% COMUNITAT VALENCIANA 9 31% 10% CANTÀBRIA 4 67% 9% Total general % 17% Font: INE i Catalogo Nacional de Hospitales 2008, MSC *S exclouen els hospitals de titularitat i utilització privada i els de finalitat geriàtrica i/o llarga estada, psiquiàtric i de rehabilitació. * S exclouen els hospitals de Ceuta i Melilla. Integració horizontal Font: Sostenibilidad Financiera del sistema Nacional de salud. Antares Consulting. Integració horizontal fusions d hospitals universitaris en altres països Canadà, EEUU, Suïssa, UK: agrupació de serveis i/o institucions des dels anys 90 sota acords de col laboracions o fusions Suècia: A partir de l any 2000 fusions de diversos hospitals:. The Case of the Karolinska University Hospital Competing Logics in Hospital Mergers Integració horizontal: fusions d hospitals universitaris en altres països França: 37 hospitals que s organitzen en 12 grups Complex Hospitalari Universitari de Toulouse Integració horizontal: fusions d hospitals universitaris en altres països UK: Fusió de dos hospitals a Londres per crear el Guy s & St Thomas St. Thomas Hospital Guy s Hospital Fusió dels dos hospitals: Guy s & St. Thomas Foundation Trust Tres estrelles Hospital qualificat com a excel lent Integració vertical. Exemples OSI Integració vertical Capitation Health Maintenance Organizations (HMO) Multispecialty group practices Physician Hospital Organizations Accountable Care Organizations (ACOs) Paul Ellwood, 1970s Fisher, 2006 Nombrosos pilots a EEUU: Darthmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice and The Brookings Institute Massachusetts Vermont Colorado Academic Hospitals Integració vertical. ACOs ACO. Accountable Care Organization Reducció en el cost total de les cures de salut per a una població assignada 1 Cures integrades amb participació d un grup divers de proveïdors 2 Estructura formal legal que capaciti per administrar 3 4 Capacitat per mesurar resultats i costos Pago lligat a mètriques de qualitat Experiències: Models amb un nivell major d integració La veritable innovació de les ACO: Flexibilitat en l estructura No creen noves estructures Varietat d organització de proveïdors Flexibilitat en el sistema de pagament Diferents sistemes de pagament possibles Diferents formes de repartir l estalvi en costos Elevat grau d autonomia a proveïdors Els proveïdors són responsables d establir mètriques, processos,... Resum Augmentar la integració de nivells Buscar nous models organitzatius amb responsabilitat de proveïdors sobre qualitat i costos del pacient 1 Compra de serveis 3 Gestió clínica, Operacions, Seguretat 2 Integració proveïdors Cambio en medicina Sir Cyril Chantler, Lancet 1999, 353: Medicine used to be ineffective, but simple and safe. Now is effective, but complex and relatively dangerous. Ciencia y Caridad, Picasso Accions Gestió clínica Gestió de operacions Gestió de crònics Seguretat dels pacients Cómo MEJORAR las operaciones? Excelencia en las operaciones Gestió de operacions Ejemplo: Cincinnati Children s Hospital Medical Center 1999 Objetivo: Alcanzar la excelencia en la atención al paciente a través de la mejora de los sistemas de provisión de cuidados del hospital We will be the best at getting better Aplican métodos de mejora de la calidad utilizados históricamente por empresas industriales Seguretat dels pacients El lento progreso del sector salud contrasta con el avance del sector aviación Tasa de accidentes fatales en aviación Un pasajero promedio tiene que volar durante 238 años seguidos para tener un accidente con consecuencia de muerte [Source: Handbook of Statistical Analysis and Data Mining; Nisbet, Elder, Miner, pp 378] Resum Medicina molt fraccionada i complexa Variabilitat de la practica clínica Importància seguretat clínica Gestionar clínica, d operacions, seguretat clinica,... 4 Participació del pacient. e-health. Resultats centrats en el pacient 1 Compra de serveis 3 Gestió clínica, Operacions, Seguretat 2 Integració proveïdors Major accés dels pacients a informació sanitària 63,9% de les llars amb accés a la xarxa 78 % adolescents espanyols utilitza les xarxes socials 56,9 % dels ciutadans busquen informació de salut a Internet Major participació dels pacients Major accés dels pacients a informació sanitària Rànquings Sobre institucions Sobre professionals E-Health- medicina col laborativa L Hospital Líquid: s'estén més enllà de l edifici hospitalari Smartphone Medical devices Domicili L Hospital Líquid Altres centres Mobile devices Telemedicina Telèfon Experiències: Kaiser Permanente Experiències. CLALIT 21% de les consultes mèdiques són realitzades digitalment Més d 1,5 M de membres usuaris Més de 3 M d interaccions, de les que el 21% van ser realitzades per majors de 65 anys Resultats centrats en els pacients Orientación al paciente Orientación al paciente Noves figures orientades a millorar la experiència del usuari: Cleveland Clinic: Chief Experience Officer (Dr. James Merlino) Radbound University Hospital (Holanda): Chief Listening Officer Satisfacción del paciente en Cleveland Clinic 4 Participació el pacient. e-health. Resultats centrats en el pacient Professionals 1 Compra de serveis 3 Gestió clínica, Operacions, Seguretat 2 Integració proveïdors Què diu la literatura? El compromís té impacte en resultats El compromís és mesurable El compromís és gestionable Determinants del compromís en les organitzacions sanitàries 6. Condicions de treball 1. Projecte, Valors Macro 5. Suport. Reconeixmenent Meso Micro 2. Coherència, equitat, normes clares 4. Autonomia, Participació 3. Lideratge Condicions higièniques vs factors motivadors Necessitem líders menys orientats al control i amb mes capacitat de donar autonomia i suport als professionals. 4 Participació del pacient. e-health. Resultats centrats en el pacient Professionals 1 Compra de serveis Sistemas informàtics 3 Gestió clínica, Operacions, Seguretat 2 Integració proveïdors Big data Mount Sinai Medical Center: Proyecto propio Big Data hospital takes its own big data medicine/ IBM s Watson cedars sinai and wellpoint take on cancer/ Historia clinica: presa de decisions Estandarizacio de procesos Reptes dels hospitals de futur* Sostenibilitat economica Fragmentació i complexitat Pacients Experts i exigents Sistema de pagament Bundled Payments Model Organizatiu A.C.O Microgestió Gestió clínica operacions Pacients Resultats centrats en pacients Professionals compromis Tecnología Big data, soport a decisió clínica Financiació inicial per impulsar el cambio * Elaboració propia. Font JM Picas La crisi és la major bendició que li pot passar a les persones i països, perquè la crisi condueix al progrés. És durant la crisi quan neix la inventiva, els descobriments i les grans estratègies Tendències i reptes dels hospitals Manel del Castillo Rey Societat Catalana de Gestió Sanitària Barcelona, octubre 2013 Existe una fuerte asociación entre buenas prácticas de gestión y resultados clínicos, de calidad y de costes Management Matters in Healthcare McKinsey&Co y LSE Evaluación prácticas de gestión y resultados clínicos hospitales UK, EEUU, Canadá, Suecia, Alemania, Francia e Italia Los hospitales con mejores prácticas de gestión tienen mejores resultados clínicos, de calidad y de costes Mayor nivel de satisfacción de pacientes Mejores resultados financieros Menor mortalidad por IAM Prácticas de gestión analizadas Gestión de operaciones Gestión del talento Gestión del desempeño Cuales son los factores que conducen a las mejores prácticas de gestión? Mejor gestionados los hospitales Competencia Conocimiento Autonomía con un mayor número de competidores Tamaño más grandes con gestores con formación clínica 4 5 Propiedad de propiedad privada (incluidos non for profit) con altos niveles de autonomía
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks