TENDÈNCIES DELS SISTEMES DE GESTIÓ ESTANDARITZATS: EL CAS DEL SECTOR PAPERER

Please download to get full document.

View again

of 440
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 12
 
  TENDÈNCIES DELS SISTEMES DE GESTIÓ ESTANDARITZATS: EL CAS DEL SECTOR PAPERER Manel ALCALÀ VILAVELLA Dipòsit legal: Gi ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta
Related documents
Share
Transcript
TENDÈNCIES DELS SISTEMES DE GESTIÓ ESTANDARITZATS: EL CAS DEL SECTOR PAPERER Manel ALCALÀ VILAVELLA Dipòsit legal: Gi ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. No se autoriza su reproducción u otras formas de explotación efectuadas con fines lucrativos ni su comunicación pública desde un sitio ajeno al servicio TDR. Tampoco se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al contenido de la tesis como a sus resúmenes e índices. WARNING. Access to the contents of this doctoral thesis and its use must respect the rights of the author. It can be used for reference or private study, as well as research and learning activities or materials in the terms established by the 32nd article of the Spanish Consolidated Copyright Act (RDL 1/1996). Express and previous authorization of the author is required for any other uses. In any case, when using its content, full name of the author and title of the thesis must be clearly indicated. Reproduction or other forms of for profit use or public communication from outside TDX service is not allowed. Presentation of its content in a window or frame external to TDX (framing) is not authorized either. These rights affect both the content of the thesis and its abstracts and indexes. TESI DOCTORAL Tendències dels sistemes de gestió estandarditzats: el cas del sector paperer. Manel Alcalà Vilavella Girona, gener 2013 Programa de doctorat de Turisme, Dret i Empresa TESI DOCTORAL Tendències dels sistemes de gestió estandarditzats: el cas del sector paperer. Autor Manel Alcalà Vilavella Girona, gener 2013 Dirigida: Dr. Martí Casadesús Dr. German Arana Memòria presentada per optar a títol de Doctor per la Universitat de Girona III Certificat dels directors ANNEX 2: Model de certificat de direcció de la tesi El Dr. Martí Casadesús Fa, catedràtic del Departament d Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte de la Universitat de Girona i el Dr. Germán Arana Landín, professor titular del Departament d Organització d Empreses de la Universitat del País Basc. CERTIFIQUEN: Que aquest treball, Tendències dels sistemes de gestió estandarditzats: el cas del sector paperer, que presenta Manel Alcalà Vilavella per a l obtenció del títol de doctor, ha estat realitzat sota la nostra direcció i que compleix els requisits necessaris. Girona, gener 2013 Martí Casadesús Fa Germán Arana Landín V Agraïments Un llarg camí... però, sense pausa... Fa dotze anys, quan vaig començar el meu trajecte com a professor associat a la universitat, no m havia plantejat en cap moment de fer una tesi. Quan vaig acabar la meva carrera d enginyeria tècnica, vaig treballar al sector paperer i, un cop allà, vaig créixer professionalment obtenint coneixements en paper, productivitat, qualitat, mediambient i prevenció de riscos laborals. El món del sector paperer m ha permès palpar de primera mà moltes de les aplicacions i estudis desenvolupats durant l època universitària. Un dels camps en el qual vaig treballar i participar va ser, precisament, el dels diferents processos d implementació i posterior certificació en el Sistema de Gestió de Qualitat ISO 9002, mitjançant l assegurament de la qualitat. Posteriorment, també vaig treballar en la norma ISO 9001:2004 i en el sistema de gestió mediambiental ISO 14001; així mateix, un any més tard, en la implantació del sistema de gestió en seguretat OSHAS 18001, que els va integrar. Tota la fase de canvi que va suposar aquesta implantació dins de l organització va resultar una experiència molt enriquidora. Un canvi de la manera de fer dins de l empresa en la qual va haver-hi un abans i un després de la certificació. És des d aquest punt de vista des del qual puc aportar el que he viscut i en què, en moltes de les entrevistes realitzades, m he sentit plenament identificat. Durant aquest període, vaig fer la carrera d Enginyeria en Organització Industrial i, posteriorment, el Màster d Innovació Tecnològica, animat pel Dr. Jaume Valls (director del màster) i el Dr. Narcís Verdaguer (cap de la meva àrea) i on vaig conèixer grans professionals en els àmbits de la innovació. En finalitzar el màster, vaig començar a desenvolupar un treball de recerca sobre l estàndard ISO Des d aleshores, he seguit, dins la meva trajectòria d estudis, treballant en el camp de la gestió de la qualitat. És per aquest motiu que la universitat em va oferir l oportunitat de poder treballar amb dos grans investigadors en aquest camp com són els meus directors de tesi: el Dr. Martí Casadesús, de la Universitat de Girona, i el Dr. German Arana de la Universtitat del País Basc. És a partir del moment en què vaig encetar aquest camí quan vaig conèixer els doctors Frederic Marimon, Iñaki Heras, Mercè Bernardo, Luc Honoré Petnji i la doctora Alexandra Villar, amb els quals he tingut la possibilitat de participar en diferents congressos. Vull agrair a tots els membres de la meva àrea el suport i els ànims que, constantment, m han donat per tirar endavant aquest projecte d investigació: els doctors Josep Tresserras, Xavier Espinach, Fernando Julian, Lluís Albó, Joan Ripoll, Jordi Baquero i David Viñas, Jordi Ortega i, d una forma molt especial, al cap d àrea, el doctor Narcís Verdaguer que va dipositar tota la seva confiança en mi. A tots, moltíssimes gràcies. Així mateix, dono les gràcies a les doctores Andrea Bikfalvi, Núria Mancebo, Anna Arbussà Gerusa Gimenez; els doctors Josep Llach i Rudi de Castro; a la Sussi Rafart, la Montse Somovilla, la Pilar Presas, en Xavier Galan i la resta de companys de planta, que m han donat ànims a diari. No vull deixar d agrair el suport a tots aquells amb qui he col laborat en temes del sector paperer especialment el doctor Pere Mutjé i la doctora Fabiola Vilaseca. També agraeixo la col laboració de totes les empreses que m han obert les portes i m han permès conèixer la seva opinió, sense ells, hauria resultat impossible realitzar aquesta recerca. Ja per acabar, voldria, com no, agrair als meus pares, en Manel i la Rosa, el suport i els ànims que m han transmès al llarg d aquesta travessia pel desert i, d una manera molt especial, a la Marisa, per la seva paciència i comprensió, a voltes difícil, i a qui espero en un futur compensar amb escreix. Gràcies a tots per estar al meu costat! VII Resum En els darrers anys, en l àmbit mundial, les empreses i organitzacions han buscat una eficiència i eficàcia mitjançant sistemes de gestió (SG). La majoria dels països ho han feta través de sistemes de gestió de la qualitat (SGQ) i sistemes de gestió mediambiental (SGMA), mitjançant la implantació dels estàndards més coneguts arreu publicats per l Organització Internacional per a l Estandardització (ISO). El SGQ està basat en la norma internacional ISO 9001 i, el SGMA, en la norma ISO L èxit d aquesta implantació sense precedents ha provocat que arreu del món, a finals de l any 2011, hi hagués més d un milió ( ) de certificats de l ISO 9001 i més d un quart de milió ( ) de certificats de l ISO (ISO, 2012). A l actualitat, hi ha la proliferació d altres sistemes de gestió: en prevenció de riscos laborals, en responsabilitat social corporativa, en gestió energètica, en gestió de la innovació que són de caràcter general i aplicables a tots els sectors. D altra banda, hi ha la proliferació d altres estàndards particulars per a alguns sectors. Per exemple, al sector de l alimentació la gestió cerca la seguretat alimentària o al sector de l automoció i els seus proveïdors, a obtenir un sistema de gestió de la qualitat amb un grau d exigència elevat. Això pot fer pensar que l èxit aconseguit pels estàndards en SGQ i SGMA més coneguts arreu del món, pot deixar d existir. Els estudis realitzats per diferents organismes i investigadors, juntament amb l anàlisi de les dades de l informe anual (ISO, 2012), fan preveure un retrocés d aquests estàndards. Alguns països estan patint aquest procés de desacceleració en aquets tipus de certificats i en d altres s està començant a entrar en el procés anomenat saturació de certificats. Partint d aquesta base, s ha elaborat un estudi qualitatiu centrat en el sector paperer. L objectiu principal és analitzar i captar quines són les sensacions, presents i futures, en relació amb aquests estàndards. Aquesta anàlisi busca quines han estat les raons que han portat les empreses a deixar de certificar-se o analitzar perquè algunes s ho estan plantejant perquè volen deixar de renovar-lo. Aquest és un camp d investigació poc explotat en profunditat en el qual es pretén explorar les motivacions que han conduït les empreses a deixar d obtenir aquells beneficis que, al principi, aquest certificat els va aportar. De l anàlisi empírica realitzada en dinou empreses del sector paperer, tretze de Catalunya i sis del País Basc, i una entrevista en profunditat al gerent del clúster del paper, juntament amb entrevistes amb setze empreses de sectors col laterals, es pot concloure principalment que: Hi ha unes característiques globals que defineixen per què les empreses s han descertificat, tot i que cada sector té les seves particularitats que contribueixen en la decisió de la continuïtat o no amb la certificació. Moltes empreses no s han descertificat, però s ho plantegen i no ho fan, principalment, per motius d imatge i perquè creuen que el client quedaria sobtat davant d aquesta decisió. El certificat els va aportar beneficis importants durant els seus inicis però, en aquests moments, ha deixat de fer-ho. Les empreses del sector paperer tenen tendència a certificar-se en temes mediambientals que els permetin, d una banda, disposar d un certificat diferenciador de la resta i, de l altra altra, eliminar la mala imatge que tenien. Principalment, busquen certificats ecològics en matèria prima, d emissions a l atmosfera, de característiques de producte i de les noves normatives que van apareixent en el seu camp específic. Majoritàriament, un dels sistemes de gestió que es preveu certificar en un futur és el Sistema de Gestió Energètic (SGE) per contribuir a l eficiència energètica dels sistemes de gestió, cosa que contribueix a la millora mediambiental. El certificat internacional d aquest SGE s estableix a partir de la norma ISO 50001:2011. Aquestes conclusions deriven de l anàlisi limitada al sector paperer, motivada perquè alguns estudis l han identificat com a sector de saturació. Una investigació futura podria partir d una visió que servís de contrast en altres sectors industrials. La recerca té un camp obert per a analitzar aquest fenomen a tots els sectors i poder, d aquesta manera, extreure conclusions particulars per a cadascun d ells. IX Abstract: In recent years, globally, companies and organizations have sought an efficient and effective means of management systems (MS). Most countries have achieved it through quality management systems (QMS) and environmental management systems (EMS) with the introduction of more widely known standards published by the International Organization for Standardization (ISO). The QMS is based on the international standard ISO 9001 and for the case of EMS the ISO norm represents a standard. The success of their implementation has led to unprecedented worldwide figures. By the end of 2011, there were over one million (1,111,698) ISO 9001 certificates and more than a quarter million (267,457) organisation were certified in ISO (ISO, 2012). Currently, there is a proliferation of other management systems: prevention of occupational risks, corporate social responsibility, energy management, innovation management... considered as generic and applicable to all sectors. Moreover, there is a proliferation of private standards for some specific sectors. For example, in the food industry companies aim to achieve food safety or in the case of the automotive industry and its suppliers, they search for a quality management system with high levels of exigency. This may suggest that the success of the world-known QMS and EMS standards might face obsolence. Studies conducted by various institutions and researchers, along with the analysis of data from the annual report (ISO 2012), suggest a decline in these standards. Some countries are experiencing a slowdown in this kind of certificates and others are beginning to enter the process called saturation of certificates. Based of the previous, a qualitative study is focusing primordially on the pulp and paper industry. The main objective is to analyse and capture present and future regarding these standards. The present analysis seeks the main motivations that businesses perceive when stopping certified or when planning not to renew certification. This field is an underexplored area of research in which the author aims to explore the main motivations that drive companies towards stop receiving the benefits, that initially these certificates provided. The empirical analysis, conducted in nineteen pulp and paper companies, thirteen located in Catalonia and six in the Basque Country, and an in-depth interview with the paper cluster manager, along with interviews performed in sixteen other companies of collateral sectors, drives to the following main conclusions: There are certain general characteristics that define why companies have opted for decertification, although each sector has its own peculiarities that contribute to the decision to continue or not certified. Many companies have not descertified, but they raise doubts about the future of certification. They mainly continue certified especially due to image reasons and because they believe that clients would be surprised or even suspicious knowing this decision. Certification has proved to have a series of significant benefits in the beginning, but presently it has stopped doing so. Paper companies tend to become certified in environmental issues that allow them, on one hand, having a differentiated certificate, and on the other hand, it help them cleaning their image. Paper businesses seek for eco-certification relative to raw materials, emissions, product features and new regulations that appear in their specific field. Majoritarily, one of the management systems expected for future certification is the energy management system (EMS) that aims to contribute towards energy efficiency management systems, contributing also to environmental improvements. The international certificate corresponding to the SGE stems from the ISO 50001:2011. These findings result mainly from the analysis limited to the pulp and paper industry, sector analysis motivated due some studies that qualified it as sector facing saturation. Future research could complement this sector specific analysis with evidences from other industries. Further research is open to analyze this phenomenon in all industries and, thus be able to draw conclusions for each of them. XI Llistat d abreviatures utilitzats en la tesi Abreviatura: ACV AENOR AFNOR AMFE ANSI ASPAPEL APPC ASQ BCR BRC BSI CEPI DAP DIN DIRCE EA codes EFQM EMAS EMS ENAC FAO FMI FSC GDP GEH GQT IDESCAT IFS INE ISO PDCA PEFC PIB QFD QMS RSE SFI SFM SGC SGMA SGPRL SGQ SGRSC SGSC SMEs SPC SPRI TQM UE Descripció: Analisi del Cicle de Vida Associació Espanyola de Normalització i Acreditació Associació Francesa de Normalització Analisis Modal de Fallades i efectes American Nationa Standard Institute Asociación Española de fabricantes de pasta, papel y cartón analisi de perills i punts crítics de controls American Society for Quality Global Standard for Food Safety British Retail Consortium British Santandars Institution Confederation of European Paper Industries Declaració ambiental de producte Deutsches Institut für Normung. Institut Alemany de Normalització Directori Central d empreses (Institut nacional d estadística). European Acreditation code. Codis Europeus d acreditació. European Foundation for Quality Management. Fundació Europa per la Gestió de la Qualitat. Eco-Management and Audit Scheme Environmental Management System Entidad Nacional de Acretación Food and Agricultural Organization (FAO) Fons Monetari Internacional The Forest Stewardship Council (FSC) Gross domestic product. Producte interior Brut Gasos d efecte Hivernacle Gestió de la Qualitat Total Web d estadística oficial de Catalunya International Food Standard Institut Nacional d Estadística International Organization for Standardization Plan Do Check Act Programme for the Endorsement of Forest Certification. Programa de reconeixement de sistemes de certificació Forestal Producte interior brut (renta per càpita Quality Function Deployment Quality Management System Responsabilitat Social Empresarial Sustainable Forestry Initiative (SFI) The Canadian Sustainable Forest Management (SFM Sistema de Gestió de qualitat Sistema de Gestió Mediambiental Sistemes de Gestió en Prevenció de Riscos Laborals Sistema de Gestió de qualitat Sistema de Gestió en responsabilitat Social i Corporativa Sistema de Gestió en Satisfacció dels clients. Small and Medium Enterpreises Control estadístic de processos Societat per la promoció i reconversió Industrial del País Basc. Total Quality Management. Gestió de la qualitat total Unió Europea XIII Índex: 1. Introducció i Objectius Introducció Objectius Introducció al sector paperer L organització del sector paperer El sector paperer mundial i europeu El sector paperer estatal Marc teòric Introducció La gestió de la qualitat Que s entén per qualitat Els gurus de la qualitat Eines per a control i millora de la qualitat L assegurament de la qualitat La Gestió de la Qualitat Total Reconeixements a les bones pràctiques Els sistemes de gestió estandarditzats per a la gestió de la qualitat (SGQ) Normalització i certificació La família de normes ISO Evolució i versions de la família ISO ISO 9000: ISO 9001: Motivacions per la certificació ISO Dificultats en la implantació de l ISO Beneficis de la implantació de la ISO ISO 9004: Altres estàndards per a la gestió de la qualitat ISO 19011: Família ISO Estàndards sectorials Els sistemes de gestió estandarditzats per a la gestió mediambiental (SGMA) La família de normes ISO Evolució i versions de la família ISO ISO 14001: Motivacions per la certificació ISO Dificultats en la implantació de la ISO Beneficis de la implantació de la ISO EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ISO vs. EMAS Altres estàndards per a la gestió mediambiental Recopilatori de SGMA particulars europeus Altres aportacions a la gestió mediambiental Etiquetatge ambiental del p
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks