Sains T2 - BAB 2 Nutrisi

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 95
 
 

Food

  Science Form 2... chapter 2~
Related documents
Share
Transcript
 • 1. 2014 SMK Jeram 6 B6 B6D2 B6D2E1 (Membentangkan hasil penulisan ‘makanan dan Windows 7 amalan pemakanan’ dalam pelbagai bentuk persembahan berkaitan: (a) kepentingan makan makanan berkhasiat, (b) mempraktikkan amalan pemakanan yang betul, (c) merancang satu gizi seimbang, (d) mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/ memerlukan, (e) mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama [SAINS TINGKATAN 2] Bab 2: Nutrisi
 • 2. Makanan & amalan pemakanan  Maksud dan contoh makanan berkhasiat  Makanan berkhasiat merupakan tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan memperbaiki atau mengekalkan kesihatan. Makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Kekurangan nutrien boleh menyebabkan berlakunya malnutrisi. Contohnya seperti buah-buahan dan sayur-sayuran.  Kepentingan makan makanan berkhasiat serta kesan kekurangan makanan berkhasiat  Menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit. Contoh pengambilan garam yang sedikit dapat menghindarkan daripada tekanan darah tinggi.  Mengekalkan kesihatan badan kerana makanan berkhasiat membekalkan nutrien yang diperlukan oleh badan.
 • 3.  Panduan amalan pemakanan yang betul  Makan dalam kuantiti yang sedikit tetapi kerap.  Minum banyak air.  Makan secara sederhana.  Elakkan pengambilan garam, gula dan lemak secara berlebihan.  Cadangan bagaimana amalan pemakanan yang betul boleh dipraktikkan di rumah  Kurangkan penggunaan minyak dan gula dalam masakan.  Elakkan makan secara gopoh.  Kunyah makanan dengan sempurna.  Makan makanan berkhasiat.  Elakkan makanan tidak berkhasiat atau minuman berkarbonat.
 • 4.  Maksud gizi seimbang  Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan dalam kadar yang betul.  Merancang gizi seimbang untuk sarapan, makan tengah hari atau makan malam. Apabila merancang menu, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang perlu diambil kira.  Merancang gizi seimbang berpandukan kepada piramid makanan, iaitu makanan yang berada pada tapak piramid diambil dalam kuantiti banyak manakala makanan yang berada di puncak piramid diambil dalam kuantiti yang sedikit.
 • 5.  Jangan membazir makanan kerana penduduk di negara miskin ramai yang mengalami kebuluran.  Menyumbangkan makanan kepada mereka yang kurang bernasib baik/ memerlukan.
 • 6.  Peka dan menghormati budaya dan kepercayaan orang lain. Contohnya, orang Islam dilarang memakan khinzir. Oleh itu, penganut agama lain perlu menghormati dengan tidak menghidangkan daging khinzir kepada penganut agama Islam.  Menghidangkan makanan berasaskan sayur-sayuran kepada vegetarian.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks