Quadre mèdic Assistència sanitària

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 11
 
  Caser Salud Quadre mèdic Assistència sanitària Girona Servei de Gestió i Tramitació Telefònica: De dilluns a divendres En horari de 8 h a 21 h Caser Línia Mèdica 24 hores: Orientació
Related documents
Share
Transcript
Caser Salud Quadre mèdic Assistència sanitària Girona Servei de Gestió i Tramitació Telefònica: De dilluns a divendres En horari de 8 h a 21 h Caser Línia Mèdica 24 hores: Orientació Mèdica i Pediàtrica en línia a: caser.es Tots els dies de l'any 24 hores CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER Registre Mercantil de Madrid Tom 2245, foli 179, full M39662, CIF A EDICIÓ 2018 Aquesta edició anul la i substitueix les anteriors 1 2 Servicio de Gestión y Tramitación Telefónica: De lunes a viernes En horario de 8 h. a 21 h. Caser Línea Médica 24 horas: Orientación Médica y Pediátrica online en: caser.es Todos los días del año 24 horas CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CASER Registro Mercantil de Madrid Tomo 2245, folio 179, hoja M39662, CIF A EDICIÓN 2018 Esta edición anula y sustituye las anteriores 3 4 Oficina de GIRONA CALLE MIGDIA, 1 Esc IZQ, ENTR GIRONA Tel Fax 6 URGÈNCIES MÈDIQUES 24 HORES: LA LÍNIA MÈDICA DE CASER SALUT LI OFEREIX: CONSELL MÈDIC 24 HORES COORDINACIÓ D URGÈNCIES HOSPITALÀRIES, AMBULATÒRIES I DOMICILIÀRIES Qualsevol servei assistencial a domicili de metge i infermeria s'ha de sol licitar per telèfon. Com funciona: L'assegurat truca al Un operador especialitzat li prendrà les dades. Un metge del nostre equip parlarà amb vostè per descartar símptomes alarmants i prendre la millor decisió. L'orientarem cap al nivell assistencial més adequat. URGÈNCIES MÈDIQUES PEDIÀTRIQUES 24 HORES: Servei pensat específicament per a famílies amb nens. Un equip de metges resoldrà tots els seus dubtes de salut i, en cas necessari, l'orientarà al nivell d'assistència més adequat. Quan el seu fill estigui malalt, abans d'anar a urgències, truqui'ns i l'ajudarem. 7 8 URGENCIAS MÉDICAS 24 HORAS: LA LÍNEA MÉDICA DE CASER SALUD LE OFRECE: CONSEJO MÉDICO 24 HORAS COORDINACIÓN URGENCIAS HOSPITALARIAS, AMBULATORIAS y DOMICILIARIAS Todo servicio asistencial a domicilio de Médico y Enfermería deberá ser solicitado por teléfono. Cómo funciona: El asegurado llama al Un operador especializado le tomará sus datos. Un médico de nuestro equipo hablará con usted para descartar síntomas alarmantes y tomar la mejor decisión. Le orientaremos hacia el nivel asistencial más adecuado. URGENCIAS MÉDICAS PEDIÁTRICAS 24 HORAS: Servicio pensado específicamente para familias con niños. Un equipo de médicos resolverá todas sus dudas de salud y, en caso necesario, le orientará al nivel de asistencia más adecuado. Cuando su hijo esté enfermo, antes de acudir a urgencias, llámenos y le ayudaremos. 9 10 SEGONA OPINIÓ MÈDICA Descripció del servei: El servei de Segona Opinió Mèdica permet, en cas de malaltia greu de les descrites a les condicions de la seva pòlissa, poder contrastar el seu cas amb l'opinió dels millors experts nacionals i internacionals. Per a cada cas es trien els metges més adequats per fer la valoració. El servei de Segona Opinió Mèdica està coordinat per un equip de metges i es realitza a distància, sense necessitat de desplaçament. Per sol licitar aquest servei, truqui al 12 SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA Descripción del servicio: El servicio de Segunda Opinión Médica permite, en caso de enfermedad grave de las descritas en las condiciones de su póliza, poder contrastar su caso con la opinión de los mejores expertos nacionales e internacionales. Para cada caso se escoge a los médicos más adecuados para hacer la valoración. El servicio de Segunda Opinión Médica está coordinado por un equipo de médicos y se realiza a distancia, sin necesidad de desplazamiento. Para solicitar este servicio llame al 14 Clíniques Dentals SALUT EN EL SOMRIURE ;) Demana la teva cita a citaclinicadental.es El nostre principal objectiu és brindar-vos el millor servei odontològic amb: Tractaments personalitzats de la mà d un equip de professionals altament qualificat en totes les especialitats. Últimes tecnologies en equipament i radiodiagnòstic. Facilitats de pagament: finançament a mida i la nostra Tarifa Plana. 15 Clíniques Dentals BARCELONA Avda. Diagonal Avda. Madrid MADRID C/ Costa Rica C/ Doctor Calero 17 (Majadahonda) C/ Canarias 1 (Móstoles) LES PALMES DE GRAN CANÀRIA C/ Pío XII MÀLAGA C/ Gabriel Celaya TENERIFE Rambla de Pulido VALLADOLID C/ Miguel Íscar ESTEM AQUÍ ;) Consulta les noves obertures de 2018 a citaclinicadental.es VIGO C/ Urzáiz SARAGOSSA Paseo de la Constitución Avda. San José Demana la teva cita a citaclinicadental.es 16 GUIA DE SERVEIS INFORMACIÓ GENERAL 25 INSTRUCCIONS ALS ASSEGURATS 33 PRESTACIONS QUE REQUEREIXEN AUTORIZACIÓ 35 SITUACIONS ASSISTENCIALS EXCEPCIONALS 37 GIRONA URGÈNCIES 45 HOSPITALS, CLÍNIQUES I CENTRES 46 ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA MEDICINA GENERAL 47 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 47 INFERMERIA 48 FISIOTERÀPIA 49 PODOLOGIA 49 ESPECIALITATS MÈDIQUES I QUIRÚRGIQUES AL LERGOLOGIA 51 ANÀLISIS CLÍNIQUES 51 ANATOMIA PATOLÒGICA 52 ANESTESIOLOGIA 52 ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR 52 APARELL DIGESTIU 53 CARDIOLOGIA 54 CIRURGIA CARDIOVASCULAR 56 CIRURGIA GENERAL I DE L APARELL DIGESTIU 56 CIRURGIA INFANTIL 57 CIRURGIA MAXIL LOFACIAL 57 CIRURGIA PLÀSTICA I REPARADORA 57 DERMATOLOGIA 58 ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ 58 GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA 59 HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA 61 LOGOPÈDIA I FONIATRIA 61 MEDICINA INTERNA 62 MEDICINA NUCLEAR 62 NEFROLOGIA 62 PNEUMOLOGIA 63 17 GUIA DE SERVEIS NEUROCIRURGIA 64 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA 64 NEUROLOGIA 64 OFTALMOLOGIA 64 ONCOLOGIA MÈDICA 65 OTORINOLARINGOLOGIA 66 PSICOLOGIA 67 PSIQUIATRIA 67 RADIOLOGIA 68 REUMATOLOGIA 69 TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA 69 UROLOGIA 71 TRACTAMENTS ESPECIALS PREPARACIÓ AL PART 74 GIRONA PROVÍNCIA ANGLES 75 ARBUCIES 75 BANYOLES 75 BLANES 79 BREDA 83 CALDES DE MALAVELLA 83 CASSÀ DE LA SELVA 83 CASTELL - PLATJA D ARO 84 CORNELLA DE TERRI 84 ESCALA, L 84 FIGUERES 85 HOSTALRIC 93 LA BISBAL D EMPORDA 93 LLAGOSTERA 95 LLORET DE MAR 95 MAÇANET DE LA SELVA 99 OLOT 99 PALAFRUGELL 103 PALAMÓS 105 PLATJA D ARO 110 PONT DE MOLINS 113 PUIGCERDÀ 113 RIPOLL 113 ROSES 114 SANT FELIU DE GUIXOLS 115 SANT HILARI SACALM 118 SANT JOAN DE LES ABADESSES GUIA DE SERVEIS SANTA COLOMA DE FARNERS 119 SILS 120 TORROELLA DE MONTGRI 122 TOSSA 123 ULLÀ 123 SERVEI A DESPLAÇATS 125 EN TERRITORI NACIONAL 125 FORA DEL TERRITORI NACIONAL 139 XARXA D' OFICINES DE CASER 143 DIRECTORI 20 GUÍA DE SERVICIOS INFORMACION GENERAL 29 INSTRUCCIONES A LOS ASEGURADOS 39 PRESTACIONES QUE PRECISAN AUTORIZACIÓN 41 SITUACIONES ASISTENCIALES EXCEPCIONALES 43 GIRONA URGENCIAS 45 HOSPITALES, CLINICAS Y CENTROS 46 ASISTENCIA PRIMARIA MEDICINA GENERAL 47 PEDIATRIA - NEONATOLOGIA 47 ENFERMERIA 48 FISIOTERAPIA 49 PODOLOGIA 49 ESPECIALIDADES MEDICAS Y QUIRURGICAS ALERGOLOGIA 51 ANALISIS CLINICOS-BIOQUIMICA CLINICA-LABORATORIO 51 ANATOMIA PATOLOGICA 52 ANESTESIOLOGIA 52 ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 52 APARATO DIGESTIVO 53 CARDIOLOGIA 54 CIRUGIA CARDIOVASCULAR 56 CIRUGIA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO 56 CIRUGIA INFANTIL 57 CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 57 CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 57 DERMATOLOGIA 58 ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 58 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 59 HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 61 LOGOPEDIA 61 MEDICINA INTERNA 62 MEDICINA NUCLEAR 62 NEFROLOGIA 62 NEUMOLOGIA 63 21 GUÍA DE SERVICIOS NEUROCIRUGIA 64 NEUROFISIOLOGIA CLINICA 64 NEUROLOGIA 64 OFTALMOLOGIA 64 ONCOLOGIA MEDICA 65 OTORRINOLARINGOLOGIA 66 PSICOLOGIA 67 PSIQUIATRIA 67 RADIODIAGNOSTICO 68 REUMATOLOGIA 69 TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPEDICA 69 UROLOGIA 71 TRATAMIENTOS ESPECIALES PREPARACION AL PARTO 74 GIRONA PROVINCIA ANGLES 75 ARBUCIES 75 BANYOLES 75 BLANES 79 BREDA 83 CALDES DE MALAVELLA 83 CASSÀ DE LA SELVA 83 CASTELL - PLATJA D ARO 84 CORNELLA DE TERRI 84 ESCALA, L 84 FIGUERES 85 HOSTALRIC 93 LA BISBAL D EMPORDA 93 LLAGOSTERA 95 LLORET DE MAR 95 MAÇANET DE LA SELVA 99 OLOT 99 PALAFRUGELL 103 PALAMÓS 105 PLATJA D ARO 110 PONT DE MOLINS 113 PUIGCERDÀ 113 RIPOLL 113 ROSES 114 SANT FELIU DE GUIXOLS 115 SANT HILARI SACALM 118 SANT JOAN DE LES ABADESSES GUÍA DE SERVICIOS SANTA COLOMA DE FARNERS 119 SILS 120 TORROELLA DE MONTGRI 122 TOSSA 123 ULLÀ 123 SERVICIO A DESPLAZADOS 125 EN TERRITORIO ESPAÑOL 125 FUERA DEL TERRITORIO ESPAÑOL 141 RED DE OFICINAS CASER 143 DIRECTORIO INFORMACIÓ GENERAL GRUPO CASER El Grupo Caser compta amb més de 75 anys d'experiència i innovació en el mercat assegurador espanyol oferint una variada oferta de prestacions asseguradores: llar, automòbils, salut o vida, entre d'altres. La seva activitat es distingeix per l orientació al client, la qualitat del servei i la professionalitat de les línies de distribució. D'aquesta manera, atén totes les necessitats asseguradores dels seus més de 2,3 milions de clients a través de més de punts de venda a Espanya. Caser Salut és una àmplia gamma d'assegurances d'assistència sanitària adaptada a les necessitats de cada persona, amb diferents característiques i cobertures. Tot això, amb un prestigiós quadre mèdic, que compta amb més de centres i professionals en l'àmbit nacional. En el seu afany d'innovació i diferenciació en els productes, la Companyia incorpora, cada any, noves cobertures en els seus productes, i nombrosos beneficis i avantatges relacionats amb la salut, que es poden consultar a casermasbeneficios.es TARGETA «CASER SALUD» (CASER SALUT) La targeta de «Caser Salud», personal i intransferible, és l'element acreditatiu davant de qualsevol facultatiu i/o hospital concertat amb el grup, i proporciona a tots el seus clients la comoditat d'accedir immediatament a qualsevol servei mèdic. Per sol licitar una prestació, l'assegurat ha de presentar la targeta «Caser Salud» i, si se li sol licita, qualsevol altra forma d'identificació que resulti necessària. 25 INFORMACIÓ GENERAL ATENCIÓ TELEFÒNICA A través del servei d'atenció telefònica, que el Grupo Caser posa a disposició de tots els seus clients de «Caser Salud», es poden agilitzar els tràmits de manera eficaç amb una trucada al Servei de Gestió i Tramitació Telefònica i/o al Servei d'orientació i Urgències Mèdiques 24 hores. GUIA DE SERVEIS MÈDICS La Guia de Professionals i Centres o Quadre Mèdic de Caser Salut és un document genèric d'aquells professionals i centres que la Companyia té concertats per a la prestació de les cobertures i serveis de les seves assegurances. Recordi consultar la seva cobertura abans d'acudir als professionals o centres del Quadre Mèdic, i també si el professional o centre que ha escollit disposa de l'especialitat, tractament o prova diagnòstica específics concertats amb la Companyia. 26 INFORMACIÓ GENERAL Servei de Gestió i Tramitació Telefònica De dilluns a divendres en horari de 8 h a 21 h Servei d'orientació i Urgències Mèdiques 24 hores Tots els dies de l'any, 24 hores Servei d'orientació i Urgències Mèdiques 24 hores Tots els dies de l'any, 24 hores Servei d'orientació Psicoemocional De dilluns a divendres en horari de 9 h a 20 h Assistència en Viatge a l'estranger Tots els dies de l'any, 24 hores SERVEIS A INTERNET El Grupo Caser posa a l'abast de tots els seus clients el web corporatiu caser.es, on es pot consultar informació sobre l'àmplia gamma de productes de què disposa la Companyia. 27 INFORMACIÓ GENERAL Igualment, pot consultar a la nostra pàgina web caser.es tots els facultatius, clíniques i hospitals del quadre mèdic a tot el territori nacional, així com accedir a l'àrea de Clients «e-cliente» on, amb tota comoditat, podrà gestionar tot el que estigui relacionat amb la seva pòlissa. A més, pot descarregar-se, de forma totalment gratuïta, l'app de Caser, on, entre altres serveis, es pot consultar còmodament el quadre mèdic. caser.es 28 INFORMACIÓN GENERAL GRUPO CASER El Grupo Caser cuenta con más de 75 años de experiencia e innovación en el mercado asegurador español, ofreciendo una variada oferta de prestaciones aseguradoras: Hogar, Automóviles, Salud o Vida, entre otros. Su actividad se distingue por su orientación al cliente, la calidad de su servicio y la profesionalidad de sus líneas de distribución. Así, atiende las necesidades aseguradoras de sus más de 2,3 millones de clientes a través de más de puntos de venta en España. Caser Salud es una amplia gama de seguros de asistencia sanitaria adaptada a las necesidades de cada persona con diferentes características y coberturas. Todo ello, con un prestigioso Cuadro Médico, que cuenta con más de centros y profesionales a nivel nacional. En su afán de innovación y diferenciación en los productos, la Compañía incorpora, cada año, novedosas coberturas en sus productos y numerosos beneficios y ventajas relacionados con la salud, que se pueden consultar en casermasbeneficios.es TARJETA «CASER SALUD» La tarjeta de «Caser Salud», personal e intransferible, es el elemento acreditativo ante cualquier facultativo y/u hospital concertado con el Grupo, proporcionando a todos sus clientes la comodidad de acceder en el momento, a cualquier servicio médico. Para solicitar una prestación, el asegurado deberá presentar la tarjeta «Caser Salud» y, si se le solicita, cualquier otra forma de identificación que resulte necesaria. 29 INFORMACIÓN GENERAL ATENCIÓN TELEFÓNICA A través del servicio de atención telefónica, que el Grupo Caser pone a disposición de todos los clientes de «Caser Salud», se pueden agilizar los trámites de forma eficaz con una llamada al Servicio de Gestión y Tramitación Telefónica y/o al Servicio de Orientación y Urgencias Médicas 24 horas. GUÍA DE SERVICIOS MÉDICOS La Guía de Profesionales y Centros o Cuadro Médico de Caser Salud es un documento genérico de aquellos profesionales y centros que la Compañía tiene concertados para la prestación de las coberturas y servicios de sus Seguros. Recuerde consultar su cobertura antes de acudir a los profesionales o centros del Cuadro Médico; así como, si el profesional o centro que usted ha elegido, dispone de la especialidad, tratamiento o prueba diagnóstica específica concertada con la Compañía. 30 INFORMACIÓN GENERAL Servicio de Gestión y Tramitación Telefónica De lunes a viernes en horario de 8 h. a 21 h. Servicio de Orientación y Urgencias Médicas 24 horas Todos los días del año 24 horas Servicio de Orientación y Urgencias Pediátricas 24 horas Todos los días del año 24 horas Servicio de Orientación Psico-emocional De lunes a viernes en horario de 9 h. a 20 h. Asistencia en Viaje en el Extranjero Todos los días del año 24 horas SERVICIOS EN INTERNET El Grupo Caser pone al alcance de todos sus clientes la web corporativa caser.es donde se puede consultar información sobre la amplia gama de productos de los que dispone la Compañía. 31 INFORMACIÓN GENERAL Igualmente, puede consultar en nuestra página web caser.es, todos los facultativos, clínicas y hospitales del Cuadro Médico en todo el territorio nacional, así como acceder al Área de Clientes «e-cliente» donde, con toda comodidad, podrá gestionar todo lo relacionado con su póliza. Además, podrá descargarse, de forma totalmente gratuita, la App de Caser, donde, entre otros servicios, se puede consultar cómodamente el cuadro médico. caser.es 32 INSTRUCCIONS ALS ASSEGURATS INSTRUCCIONS D'ACCÉS AL SERVEI La persona interessada té l'obligació d'identificar-se prèviament com a assegurat de CASER presentant la targeta d'afiliació (d'ús personal i intransferible) i el DNI. Per requerir qualsevol servei, ha de presentar la targeta d'assistència. L'assegurat pot acudir a qualsevol facultatiu de CASER que figuri al catàleg de serveis-quadre mèdic, amb llibertat d'elecció subjecta a les condicions de cadascun. Totes les proves les ha de prescriure el seu metge de CASER en xecs de prescripció de la Companyia. Consulti la llista de prestacions que necessiten autorització prèvia. L'assistència a domicili del metge de capçalera o pediatra s'ha de sol licitar, de 9 a 17 hores, i només quan la malaltia impedeixi anar al consultori En cas d'urgència, cal utilitzar el servei d'orientació mèdica i urgències 24 hores, trucant al El servei d'ats necessita la prescripció d'un metge de CASER. Per a ingressos hospitalaris, intervencions i algunes proves diagnòstiques que es mostren com a exemple a la pàgina següent, es requereix una autorització prèvia. En el cas d'urgències, s'obtenen en els telèfons habilitats. L'ús d'ambulància necessita la prescripció escrita d'un metge de CASER. Els serveis exclosos estan recollits a les condicions generals, especials i particulars de cada pòlissa. Els metges de CASER no tenen l'obligació de receptar medicaments ni exploracions (anàlisi, radiografies, etc.) prescrits per altres metges aliens a l'entitat. 33 34 INSTRUCCIONS ALS ASSEGURATS PRESTACIONS QUE REQUEREIXEN AUTORITZACIÓ: HOSPITALITZACIÓ Ingressos Hospital de dia Hospitalització domiciliària Cirurgia ambulatòria TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES Endoscòpies Medicina nuclear Holter Ecografies Radiologia Anàlisis clíniques Cardiologia Neurofisiologia Anatomia patològica Dermatoscòpia Estudi biomecànic de la marxa Mèdics Quirúrgics Psiquiàtrics Qualsevol tècnica Qualsevol tècnica Qualsevol tècnica Transesofàgica i alta resolució TAC RMN Densitometries Angiografies Estudis urodinàmics PET PET-TAC Cariotips. Genètica Helicobacter pylori Marcadors tumorals Ergometries Holter Doppler Hemodinàmia Estudis electrofisiològics Marcapassos Qualsevol tècnica Qualsevol tècnica 35 INSTRUCCIONS ALS ASSEGURATS TRACTAMENTS ESPECIALS Oncologia Rehabilitació Oxigenoteràpia Laserteràpia oftalmològica Hemoteràpia Radiologia intervencionista Tractament del dolor Extracció de queixals del seny Litotrípsies extracorpòries Trasllat en ambulància Reproducció assistida Cures postpart a la llar PRÒTESIS INTERNES FIXES Quimioteràpia Radioteràpia Trasplantaments Fisioteràpia Logopèdia Psicologia Ventiloteràpia CPAP BiPAP Estudis de la son Qualsevol tècnica Aquesta taula recull totes les prestacions que necessiten autorització, però no totes estan necessàriament cobertes a la seva pòlissa d'assistència sanitària. Consulti les Condicions Generals, Especials i Particulars de la seva pòlissa. Pot sol licitar les seves autoritzacions a través del telèfon , o en línia a la nostra pàgina web caser.es, o a través de la nostra app. 36 INSTRUCCIONS ALS ASSEGURATS SITUACIONS ASSISTENCIALS EXCEPCIONALS En els casos d'accident DE TRÀNSIT en què l'assegurat, o qualsevol dels familiars amb dret assistencial a través de CASER, resulti lesionat, sempre que cap entitat d'assegurances relacionada amb els vehicles implicats no estigui obligada a cobrir aquesta assistència o, malgrat això, no la faciliti, CASER ha de proporcionar l'esmentada assistència sempre que es realitzi dins de la llista del quadre mèdic de Caser, i que aquesta situació es comuniqui immediatament, juntament amb les altres dades relacionades amb l'accident. A més, cal signar una subrogació de dret a favor de CASER, per a la possible reclamació de despeses a tercers, en cas que sigui necessari. 37 38 INSTRUCCIONES A LOS ASEGURADOS INSTRUCCIONES DE ACCESO AL SERVICIO El interesado tiene obligación de identificarse previamente como Asegurado de CASER presentando la tarjeta de afiliación (de uso personal e intransferible) y el D.N.I. Para requerir cualquier servicio, deberá presentar la tarjeta de asistencia. El asegurado podrá acudir a cualquier facultativo de CASER que figure en el Catálogo de Servicios - Cuadro Médico, con libertad de elección sujeta a las condiciones de cada uno. Todas las pruebas deben ser prescritas por su médico de CASER en cheques prescripción de la Compañía. Consulte la lista de prestaciones que necesitan autorización previa. La asistencia a Domicilio de Médico de Cabecera o Pediatra se solicitará, de 9 a 17 horas, sólo cuando la enfermedad impida acudir al consultorio. En caso de urgencia se utilizará el servicio de orientación médica y urgencias 24 horas llamando al El servicio de A.T.S. necesitará prescripción de un médico de CASER. Para ingresos hospitalarios, intervenciones y algunas pruebas diagnósticas, que se muestran como ejemplo en la página siguiente, se requerirá una autorización previa. En el caso de urgencias se obtendrán en los teléfonos habilitados. El uso de Ambulancia precisará prescripción escr
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks