Marc anthony

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 17
 
  1. YEIMI JULIANA QUINTERO ROJAS *MARC ANTHONY 2. *índex *Quan va néixer. *Quan va començar a cantar. *Nom del grup o cantant. *Qui va ser la seva primera cançó. *Va…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. YEIMI JULIANA QUINTERO ROJAS *MARC ANTHONY
 • 2. *índex *Quan va néixer. *Quan va començar a cantar. *Nom del grup o cantant. *Qui va ser la seva primera cançó. *Va estar casat. *Discografia. *Perquè m’agrada.
 • 3. * QUAN VA NÉIXER *Marc Anthony nació en Nova York el 16 de Setembre de 1968 és cantant estatunidenc d'ascendència porto-riquenya, l’estil de las seves cançons va des de la salsa, bolera, la balada i el pop.
 • 4. * QUAN VA COMENÇAR A CANTAR *Marc Anthony va començar a escriure uns temes quan era jove.
 • 5. * NOM DEL GRUP O CANTANT *El nom de veritat del cantant és Marco Antonio Muñiz, més conegut pel seu nom artístic Marc Anthony, Marc Anthony ve de un famós cantant de boleres.
 • 6. * QUI VA SER LA SEVA PRIMERA CANÇÓ *La primera cançó és vivir lo nuestro con la seva amiga India.
 • 7. * VA ESTAR CASAT *Es va casar con Jennifer Lopez i van tenir 2 fills, ara esta casat con una modelo veneçolana que es diu Shannon de Lima.
 • 8. * DISCOGRAFIA *Marc Anthony ha fet 14 discos, des de el any 1991 fins el any 2014.
 • 9. * PERQUÈ M’AGRADA *M’agrada perquè canta molt bé i perquè és un dels meus cantants favorits.
 • 10. *Marc Anthony - Vivir Mi Vida – YouTube *Gente de Zona - La Gozadera (Official Video) ft. Marc Anthony *LA INDIA & MARC ANTHONY / VIVIR LO NUESTRO
 • 11. *GRACIES PER ESCOLTARME
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks