Laporan aktiviti ko kurikulum

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 11
 
  1. LAPORAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (CHORAL SPEAKING) 1 NAMA AKTIVITI PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING 2 PERINGKAT DAERAH TAWAU 3 TARIKH 28 APRIL 2016 4 TEMPAT DEWAN SM ST…
Related documents
Share
Transcript
  • 1. LAPORAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (CHORAL SPEAKING) 1 NAMA AKTIVITI PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING 2 PERINGKAT DAERAH TAWAU 3 TARIKH 28 APRIL 2016 4 TEMPAT DEWAN SM ST PATRICK 5 GURU PENGIRING 1) NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK 2) NOR HAZURA BINTI ABDUL HALIM 6 BILANGAN PELAJAR 38 ORANG (SENARAI NAMA RUJUK LAMPIRAN 1) 7 KOMPOSISI KAUM KAUM L P JUMLAH MELAYU / BUMI 9 27 26 CINA 0 0 0 INDIA 0 1 1 LAIN – LAIN 1 0 1 JUMLAH 10 28 38 8 PERBELANJAAN / KOS YANG DILULUSKAN 1. YURAN PERTANDINGAN : RM100 2. WANG SAKU : 38 X RM3 : RM114 3. BAS : RM150 JUMLAH KOS YANG DILULUSKAN : RM364 9 PENCAPAIAN TEMPAT KETIGA 10 KELEMAHAN / KEKANGAN 1 .MASA LATIHAN TERHAD KERANA MELIBATKAN PELAJAR DARI DUA SESI PERSEKOLAHAN 2. PESERTA KURANG PENGALAMAN 3. TIADA TEMPAT LATIHAN YANG SESUAI 11 KEKUATAN 1. SOKONGAN IBU BAPA DALAM MEMASTIKAN PELAJAR MENGHADIRI LATIHAN 2. SOKONGAN PADU DARI PIHAK SEKOLAH 3. GURU BERPENGALAMAN MELATIH PELAJAR 12 GAMBAR LIHAT LAMPIRAN 2 DISEDIAKAN OLEH : ………………………………………………… (NOR HASNIZA BINTI AB RAZAK) Guru Pembimbing LAMPIRAN 1 SENARAI NAMA PELAJAR PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING BIL. NAME CLASS JANTINA BANGSA
  • 2. 1. AISYAH BINTI YUSOFF 1 AS SYAFI’E P B 2. AYU AZNYZAN BINTI MAHRULNIZAM 1 AS SYAFI’E P B 3. BATRISYIA BINTI BASIL 1 AS SYAFI’E P B 4 K. GAYATHRI 1 AS SYAFI’E P I 5. MUKRIZ B. MUSLIANSHAH 1 AS SYAFI’E L B 6. NUR AFIQA 1 AS SYAFI’E P B 7. NUR ELLIYA HIDAYU DAIANY 1 AS SYAFI’E P B 8. NUR FARAH HAYLILIE BINTI SUHAIMY 1 AS SYAFI’E P B 9. NUR SABRINA BINTI ADAM AIMAN NG 1 AS SYAFI’E P B 10. MUHD FARUQ 1 MUSLIM L B 11. MUHAMMAD FARID BIN SELAMAT 1 MUSLIM L B 12. MUHD. HAFSHAM 1 MUSLIM L B 13. SITI ARLIYA MAISARA 1 MUSLIM P B 14. AMNI HUDA BINTI S NOOR HAMID 2 AS SYAFI’E P B 15. FADHIL BIN MUNANDAR 2 AS SYAFI’E L B 16. HARRAZ RAFFIE 2 AS SYAFI’E L B 17. IFFAH LIYANA BINTI KALTES 2 AS SYAFI’E P B 18. NUR ADILAH ARIQAH BINTI ARSANI 2 AS SYAFI’E P B 19 NUR ATIQAH BINTI LAHAMUDIN 2 AS SYAFI’E P B 20. NUR HAFIZAH BINTI ABDUL LADIP 2 AS SYAFI’E P B 21. AINUR AQILAH BINTI SAMSU 2 AN NASAIE P B 22. MOHAMMAD NOOR AIMAN BIN HASSAN NUDDIN 2 AN NASAIE L B 23. SAIFUL ANWAR 2 AN NASAIE L B 24. WARDATUL AMANI BINTI AHMAD SOBRI 2 AN NASAIE P B 25. JEFF G FERNANDEZ JR 2 MUSLIM L L 26. NURUL IZZATI BINTI AMIN 4 AL BATTANI P B 27. FATIN FILZAHRIDANI BINTI ARIF 4 AL KHAWARIZMI P B
  • 3. 28. LILI AMINATUN MUNAWWARAH BINTI SHAHRUDDIN NOR 4 AL KHAWARIZMI P B 29. NURUL HUSNA BINTI S NOOR HAMID 4 AL KHAWARIZMI P B 30. NUR AIN BINTI FIRMAN 4 AL KHAWARIZMI P B 31. NUR HASLINA BINTI LAHAMUDIN 4 AL KHAWARIZMI P B 32. NUR SYAMIMI IZZATY BINTI SAMSUDIN 4 AL KHAWARIZMI P B 33. MOHD.HAIRIE HAIDIR 4 AL BATTANI L B 34. NURUL HAZIQAH BINTI ISMAIL 4 AL BATTANI P B 35. NURUL SYAZWANI BINTI MAMMA 4 AL BATTANI P B 36. NURUL SYAHIRAH BINTI ABD LATIF 4 IBNU SINA P B 37. FADHILAH BINTI TAHANG 4 AL BATTANI P B 38. FARAH NURZAHIAH BINTI SOBRI 4 AL KHAWARIZMI P B LAMPIRAN 2
  • We Need Your Support
    Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

    Thanks to everyone for your continued support.

    No, Thanks