“CAUSAS DE LA RESISTENCIA AL SENTIDO COMÚN Y A LA EVIDENCIA EN SQM”. Conferencia online de Mi Estrella de Mar en el acto de presentación de la AAEIAA (29/02/12)

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 32
 
  Texto de la conferencia online sobre sensibilidad química múltiple de Mi Estrella de Mar en el acto de presentación de la asociación médica AAEIAA (Asociación Alicantina para el Estudio de las Intolerancias Alimentarias y Ambientales. 29/02/12. Alicante)
Related documents
Share
Transcript
  IDUYDY KE LD WEYMY[EFIMD DL YEF[MKC ICAßF ] D LDE^MKEFIMD EF YEFYMGMLMKDK TUÁAMID AßL[MPLE Mf{ew~efimùf ke Adwád Ocyí Ac}d ^mllífDu{cwd ke AM EY[WELLD KE ADW Di{c ke pweyef{dimùf ke ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdyDlmaef{dwmdy } Dagmef{dley (DDEMDD-& Dlmidf{e& 7= negwewc 7047& 4:?00 h& ÁFKMIE  & Mf{wckuiimùf ’ Weicwwmkc pcw el mfmimc ke ufd YTA? ld ~m~efimd keyke kef{wc ’ Ackelcyaef{dley ~y& yef{mkc icaÿf } e~mkefimd ! Icfiluymcfey MF[WCKUIIMÙF Jwdimdy pcw ld mf~m{dimùf kel Kw& Dkwmäf Adw{áfez, pweymkef{e ke ld  Dycimdimùf Dlmidf{mfd  pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdy Dlmaef{dwmdy } Dagmef{dley & Ld iwedimùf ke ~uey{wddycimdimùf ey au} mapcw{df{e, pcw iudf{c ld mapulyämy aíkmicy icapwcae{mkcy icf ld ydlukdagmef{dl2 } tue dkeaäy, cy hdgímy ufmkc pdwd mf{eweydw } djlu{mfdw ef ey{e äagm{c, dicapdôewcy ke pwcneymùf, ydfm{dwmcy, dnei{dkcy dagmef{dley, ef{mkdkey eiclùjmidy }ymapd{mzdf{ey&Dljufcy ke uy{ekey ae icfcief pcw yew ld du{cwd keAM EY[WELLD KE ADW , eypdimcpmcfewc ef yefymgmlmkdk tuáamid aÿl{mple & Keyke íl, ~efjc mfncwadfkc } wem~mfkmidfkc lcykeweihcy ke amy icapdôewcy, keyke yu iwedimùf ef 700>&Ld yefymgmlmkdk tuáamid aÿl{mple, ey ufd efnewaekdk dagmef{dl, iwùfmid } au} lmam{df{e,iu}d iduyd  ycf lcy tuáamicy ymf{í{micy {ùxmicy , ic{mkmdfcy, tue d kmdwmc fcy wckedf& Lcyeficf{wdacy ef lcy pwckui{cy ke lmapmezd, ke dyec pewycfdl, icamkd, djud, wcpd, acgmlmdwmc,dmwe…Df{e ey{cy eleaef{cy, fuey{wc iuewpc ‛ el ke {ckcy ‛ , ye icapcw{d icac uf weimpmef{e & Efíl, nwef{e d uf dagmef{e idkd ~ez aäy hcy{ml , lcy {ùxmicy ye ~df diuauldfkc d uf wm{acidkd ~ez ad}cw& Ey{c ciuwwe, c pcwtue ef{wdf aäy yuy{dfimdy ke ldy tue el cwjdfmyac pueke keymf{cxmidw2 c pcwtue ey{dy ycf gmcdiuauld{m~dy, } pcw {df{c, fc puekef elmamfdwye & Efiudltumew idyc, iudfkc ey{e weimpmef{e, tue ey fuey{wc iuewpc, wegdyd yu idpdimkdk , ldefnewaekdk dpdweie & Ef am idyc , ldyefymgmlmkdk tuáamideapezù d acy{wdw yu idwd ef 7007, } keyplejù yu ncwadaäy djweym~d ef 700;& Keyke 700>, ae cglmjd d ~m~mw efiewwdkd  , dmyldkd  } icf ldy ydlmkdy keam idyd yelldkdy pdwd e~m{dw ld ef{wdkd ke {ùxmicy ‛ ef lc pcymgle ‛ , d am hcjdw&Ycf }d kmez dôcy, } ey mapcymgle explmidw lc tue, kuwdf{e ellcy, ufd pewycfd icf ey{d pd{clcjád pueke   yunwmw, ef {ckcy lcy äagm{cy& ] dkeaäy, ydgmefkc tue ld pwe~mymùf eytue yejumwä dyá, ke ncwad aäy c aefcy ymamldw e mfkenmfmkd, {df{c ef lc wenewef{e d yu ydluk,icac d ld ndl{d ke ycpcw{e } ke icapwefymùf, pcw pdw{e kel ef{cwfc pclá{mic, dkamfmy{wd{m~c,ycimdl, aíkmic } pewycfdl& Hdy{d tue dpdweimù ld    yefymgmlmkdk tuáamid  ef am ~mkd, weydl{í didkíamid }pwcneymcfdlaef{e& Cg{u~e geidy c {wdgdoí, ef el Icfjweyc ke lcy Kmpu{dkcy, Yefdkc,Gmglmc{eid Fdimcfdl, [wmgufdl Yupweac, Ufm~ewymkdk Mf{ewfdimcfdl Aefífkez Peld}c } AM EY[WELLD KE ADW &am!ey{welld!ke!adw&glcjypc{&ica# Mf{ew~efimùf ef el di{c ke pweyef{dimùf ke ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdyDlmaef{dwmdy } Dagmef{dley (DDEMDD-& Dlmidf{e& 7= negwewc 7047& 4:?00 h& 4  Amfmy{ewmc ke Iul{uwd, ef{we c{wcy… Am ~mkd, ewd ufd {wd}ei{cwmd ke eynuewzc } {efád uf idamfc pcw keldf{e & Dhcwd, icf yefymgmlmkdk tuáamid aÿl{mple } nd{mjd iwùfmid  , ym{udimcfey icac leew, eyiwmgmwc hdgldw uf wd{c , ycf icydy tue fc ae puekc pewam{mw {ckcy lcy kády, fm el {meapc tue keyec&] iudfkc lc hdjc, yuelc pdjdwlc& [dapcic puekc ~ew d    fdkme, pcwtue pdwd ellc ld jef{e {efkwád tue hdiew uf pwc{ciclc   kedyepymd, pwe~mc, wmjuwcyc } ke ~dwmcy kády& Ey{c hdie tue, ef ld pwäi{mid, fc hd}d pckmkc ~ewd fdkme dpefdy, ef ey{cy dôcy& WEICWWMKC PCW EL MFMIMC KE UFD YTA? LD ^M^EFIMD KEYKE KEF[WC Pewc pcw auihc tue iuef{e, ef{mefkc tue pdwd icapwefkew   ld adjfm{uk ke dljc , el yewhuadfc yuele feieym{dw yunwmwlc ef idwfe pwcpmd& Pcwtue fc ey lc amyac yew imejc, tueiewwdw lcy cocy uf wd{c2 c kdw ydl{cy ycgwe uf pme, tue icfciew  ‛ ef pwmaewd pewycfd ‛ ldyicfyeiuefimdy ke yew icoc&   Pcfewye ef el lujdw ke dljumef , pdwd icapwefkew el dlidfie keyuy imwiufy{dfimdy, wedlaef{e ey kmnáiml&Ey pcw ellc, tue ym ae lc pewam{ef, ae juy{dwád tue fcy dicapdôdwdf aef{dlaef{e   ‛ d amy icapdôewcy } d aá  ‛ , keyke kef{wc ke ufc ke fcyc{wcy, ef   ld ~m~efimd ke lc tue eyel mfmimc ke ufd yefymgmlmkdk tuáamid aÿl{mple&   Pcwtue   d ~eiey, hd} tue “iewwdw lcy cocy‑, pdwd ydgew dgwmw el wey{c ke lcy yef{mkcy& Ld ym{udimùf, yewád ld ymjumef{e ? ym {cad icfimefimd kel kád ke hc} , ef ey{cy acaef{cyey{ä lle~dfkc, ymapleaef{e yu ~mkd? ae ey{ä eyiuihdfkc, } d ld amyad ~ez, {mefe pwc}ei{cy,pwcgleady, ndamlmd, damjcy, expei{d{m~dy ke {wdgdoc, ke cimc… Ef yu djefkd, hd} icydy tuehd heihc, tue ey{ä hdimefkc, } tue pmefyd hdiew ef pcidy hcwdy, kády, aeyey c mfiluyc pdwd“iudfkc ye ougmle‑… Hc}, ey yùlc uf kád aäy pdwd uy{ek&Pewc madjmfe, tue ke pwcf{c , ef ey{e acaef{c , eapmezd d yef{mwye adl, ke ncwad mfncwae,{mefe ufd yewme ke yáf{cady, } fc pueke weldimcfdwfcy icf ufd iduyd c pd{clcjád icfcimkd&Pmefyd tue pdydwä& Pewc madjmfe tue ldy yeadfdy ye yuiekef, } lcy yáf{cady, fc yùlcymjuef, ymfc tue eapecwdf, wäpmkdaef{e } ke ncwad eypei{diuldw& Dkeaäy, dpdweief c{wcyfue~cy, ymf dpdwef{e weldimùf ef{we yá? {cy yeid weiuwwef{e, nc{cncgmd, ncfcncgmd, wmfm{my,pwcgleady feuwc!icjfm{m~cy, kmyfed, kclcwey, fäuyedy, amjwdôdy, ~íw{mjcy, keyicapcymimùfke ~mef{we wepef{mfd… Icf dljufc, fc{d mfiluyc tue ye dhcjd&&& Ymf eagdwjc, dÿf ymefkc ufdym{udimùf ke e~mkef{e dldwad  , yejumwä ymf ydgew tuí hdiew, d tumíf weiuwwmw, fm tuí ey lctue eapecwd yu ym{udimùf&Madjmfe dkeaäy , tue {wdy uf ldwjc pwcieyc ke mfiew{mkuagwe ‛ ef ym{udimùf ke “dlew{dwcod‑, ldy 7; hcwdy dl kád ‛ , efiuef{wd pcw nmf d tumef ydge lc tue le pdyd, } lc pefydgd tueewd pdydoewc, le icaufmid ‛ ke ncwad ldiùfmid ‛ , tue ey   iwùfmic & Pcw {df{c, }d fc pckwäwe{cadw yu ~mkd df{ewmcw& Ef yu lujdw, lc tue ye pweyef{d pcw keldf{e ey ~m~mw, d pdw{mw kedhcwd, icac keyke tue eapezù yu  peydkmlld &Df{e ellc fc {efkwä dl{ewfd{m~dy? yùlc dkdp{dw yu ef{cwfc d ld efnewaekdk2 dkdp{dwye uy{ek2~m~mw el kád d kád  ymf expei{d{m~dy, pcwtue yuy láam{ey fc le pewam{ef hdiew fdkd2 e mf{ef{dwaeocwdw ef lc pcymgle yu idlmkdk ke ~mkd  (ym ey tue {mefe weiuwycy eicfùamicy pdwd ellc-&Ef iudltumew idyc, ey{dwä, d pdw{mw ke dhcwd, icaple{daef{e dl adwjef ke ld ycimekdk tue le hdgádf “efyeôdkc‑ d ~m~mw, dyá icac ke yuy pd{wcfey ke icfkui{d, pefydamef{c } keicfyuac& [dapcic {efkwä lmgew{dk pdwd ‛ ef{we c{wdy icydy ‛ , icaew, gegew c pcfewye yuwcpd ke ymeapwe2 icapwdw ef nufimùf ke “lc aäy gdwd{c‑, c ac~ewye pcw kcfke ld pldzid& AM EY[WELLD KE ADW &am!ey{welld!ke!adw&glcjypc{&ica# Mf{ew~efimùf ef el di{c ke pweyef{dimùf ke ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdyDlmaef{dwmdy } Dagmef{dley (DDEMDD-& Dlmidf{e& 7= negwewc 7047& 4:?00 h& 7  Dkeaäy, icac {efjd uf jwdkc jwd~e ke yefymgmlmkdk tuáamid, yejÿf kcfke weymkd, yeeficf{wdwä ~m~mefkc, fc yùlc efiewwdkc ef{we iud{wc pdwekey2 ymfc {dpmdkc (icf ldydgew{uwdy kel hcjdw dl ex{ewmcw yelldkdy -2 dmyldkc 2 kepefkmef{e   }   d expefydy ke ld guefd~cluf{dk (c fc-, ke {ewiewdy pewycfdy&[ckc, amef{wdy lc fcwadl  ey tue weimgd el weihdzc   ke yu ef{cwfc   ‛ yu{ml c keildwdkc ‛ , pcwymaple weymy{efimd d lc keyicfcimkc } pcw ndl{d ke huadfmkdk& Pcw ÿl{mac , madjmfe tue ld efnewaekdk d ld tue didgd ke pcfew fcagwe, fc ey{äweicfcimkd&   Dyá tue, (4- dkeaäy ke lcy láam{ey tue le mapcfe2 (7- ke ld feieymkdk tue {mefeke eficf{wdw d}ukd e mfncwadimùf2 } (9- ke yuy yáf{cady kmdwmcy, {efkwä tue pcfewye, pcwdôdkmkuwd, 4- D luihdw pcw el   weicfcimamef{c ke yu efnewaekdk2 7- D icf{wdwwey{dw ld yuypmidimd  ke yu ef{cwfc } ke yu pwcpmc aíkmic2 9- D explmidw ld pd{clcjád } kdwld d icfciew 2 } ;- D dkeiudw yu eicfcaád  d ldy fue~dy imwiufy{dfimdy, pcwtue ‛ fc cl~mkeacy ‛ , yu pd{clcjád, le mapmke {wdgdodw, pdwd cg{efew mfjweycy&Amef{wdy {df{c, pdwdkùomidaef{e , ld efnewaekdk le exmjmwä, jwdfkey } icf{mfucy jdy{cy,ymapleaef{e pdwd ycgwe~m~mw & Pcw eoeaplc , ld icapwd ke pwckui{cy eiclùjmicy, gäymicy efyefymgmlmkdk tuáamid (icac icamkd, wcpd, pwckui{cy ke dyec pewycfdl } ke lmapmezd-2 } c{wcyjdy{cy icac ld icapwd ke djud amfewdl c nml{wdkd2 nml{wcy ke jwmnc pdwd elmamfdw lcy weymkucy }ld idl kel djud2 } uf puwmnmidkcw ke dmwe, eypeiánmic pdwd yefymgmlmkdk tuáamid& Ef kenmfm{m~d  , {ckc lc explmidkc le dpdw{dwä , wdkmidlaef{e, ke yu ~mkd df{ewmcw ? ke yuydamy{dkey, ke yu pcymgmlmkdk ke hdiew fue~cy icf{di{cy, ke {wdgdodw, ke diiekew d ym{mcypÿglmicy, ke {efew cimc, e mfiluyc ef lcy idycy aäy jwd~ey ‛ icac heacy icaef{dkc ‛ , kepmydw ld idlle& ] d {ckc ey{c, tumzäy uf kád, kef{wc ke ey{e pwcieyc idmjd ycgwe tuí ey lc tuekeyefidkefù yu yefymgmlmkdk tuáamid& C{wcy, ymf eagdwjc, fc {efkwäf eyd “yuew{e‑ ?tumzäy nuewd el ymy{ead ke ~ef{mldimùf yuimc kel ekmnmimc ke yu eapweyd& C yu puey{c ke{wdgdoc dl ldkc kel dladiíf ke pwckui{cy ke lmapmezd (c kel iudw{c ke gdôc, lmapmdkc icfpwckui{cy djweym~cy-& C tumzäy, ufd ke ldy nuamjdimcfey wu{mfdwmdy ke yu d}uf{damef{c ef elpdwtue ke dl ldkc, c kel ~eimfc ef yu {ewwdzd, c ke yu icaufmkdk ke ~eimfcy, c ke yueapweyd… ³Iùac ydgewlc3 &Ef nmf, {wdy ey{e weicwwmkc pcw lc tue yuele yew el mfmimc ke ufd yefymgmlmkdk tuáamid, tuehe mf{ef{dkc tue mf{ewmcwmie , le dyejuwc tue dÿf dyá, fc hdgwä pckmkc hdiewye ufd mked ke lc tue ey ~m~mw icf elld, kád {wdy kád2 } dkeaäy,  pcw wejld jefewdl  , {efew tue ycpcw{dw, pcwdôdkmkuwd, el weihdzc, ldy yuypmidimdy e mfiluyc ld adld ~cluf{dk ke fuey{wc ef{cwfc , tuedf{e efnewaekdkey tue fc icfcief (fm tumewef icfciew-, dpwc~eihdf pdwd ydidw lc pecw keyá amyacy&   ACKELCY AEF[DLEY ~y& YEF[MKC ICAßF ] E^MKEFIMD Pewc³pcw tuí eyd mfewimd ke ufd     pdw{e ke ke ld ycimekdk ‛ ke ld tue ncwadf pdw{e{dagmíf lcy aíkmicy ‛ ,   pcw FC dplmidw  , lc tue ey, ymapleaef{e, ufd aezild ke lùjmid,mf{umimùf } yef{mkc icaÿf d lc tue le weyul{d fue~c c keyicfcimkc3& Dkeaäy, ey tueef   yefymgmlmkdk tuáamid,   hd}   e~mkefimd imef{ánmid  ! 4 !, yunmimef{e } ke idlmkdk& ‧ Ycgwe el yef{mkc icaÿf   , }d ef el ymjlc Ⅻ D&I&, Hmpùiwd{ey   ‛ icfymkewdkc pdkwe ke ldAekmimfd ‛ , mfkmidgd “ tue {u dlmaef{c yed {u aekmimfd, } tue {u aekmimfd yed {udlmaef{c ‑& Ey{c, {wdy~dydkc d ufd ym{udimùf daplmd, lc tue   yeôdld ey lc e~mkef{e? ld  weldimùf kmwei{d ef{we ydluk } ef{cwfc & 4   Dljufdy mf~ey{mjdimcfey ke idlmkdk ycgwe YTA &! h{{p?##am!ey{welld!ke!adw&glcjypc{&ica#p#mf~ey{mjdimcf!aekmid&h{al  AM EY[WELLD KE ADW &am!ey{welld!ke!adw&glcjypc{&ica# Mf{ew~efimùf ef el di{c ke pweyef{dimùf ke ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdyDlmaef{dwmdy } Dagmef{dley (DDEMDD-& Dlmidf{e& 7= negwewc 7047& 4:?00 h& 9  Ld yefymgmlmkdk tuáamid ey “ lùjmic ‑ tue exmy{d, pcwtue ey ld icfyeiuefimd ke yuef{cwfc & Pcwtue, ³tuí pckeacy eypewdw kel eyiefdwmc, ex{weadkdaef{e ymf{í{mic, ef el tue ~m~macy, keyke hdie uf ymjlc, kcfke lc tue   weypmwdacy, {cidacy, icaeacy } gegeacy2 c {ckc c ef pdw{e… ey ymf{í{mic, ey {ùxmic c fc ye hdf ey{ukmdkc yuyicfyeiuefimdy pdwd ld ydluk  3 ³Ey {df kmnáiml “ mf{umw  ‑, tue fc pckeacy ydlmw mleycy keey{e   iùi{el tuáamic kmdwmc ef tue ~m~macy, kcfke imef{cy ke yuy{dfimdy di{ÿdf effuey{wc iuewpc, mfkm~mkudl e mf{ewdi{m~daef{e ef{we yá, ke icf{mfuc3 ³Fc ey lùjmic , tuepcw ellc, ye cwmjmfef, djwd~ef, c ye dielewe ld dpdwmimùf ke km~ewydyefnewaekdkey3 & ‧ Ef iudf{c d e~mkefimd imef{ánmid  , icac keiádacy, }d hd} yunmimef{e ef yefymgmlmkdktuáamid, ef iudf{c d yu exmy{efimd } yuy iduydy2 pewc {dagmíf, ef {eady weldimcfdkcyef iudf{c d iduyd!enei{c ef{we {ùxmicy } efnewaekdkey& Pcw eoeaplc, imew{cy {mpcy keiäfiew, kmdge{ey {mpc 7, hmpewdi{m~mkdk mfndf{ml, Pdwbmfycf, mfndw{c, dyad, EPCI… Ke{ckdy elldy ‛ } ke c{wdy ‛ , hd} uf jc{ec icf{mfuc ke mf~ey{mjdimcfey kmnufkmkdy ef egy aíkmidy, km~uljd{m~dy, } aekmcy ke icaufmidimùf&Ef Eypdôd  , {efeacy dkeaäy, pwcneymcfdley } cwjdfmyacy tue ye kekmidf dmf~ey{mjdw, {wdgdodw c kmnufkmw ycgwe ey{c& Dyá, {efeacy d lcy kci{cwey   Fmicläy Cled  ,Amtuel Pcw{d  c Ekudwkc Wckwájuez!Ndwwí& ] ef{mkdkey icac el IWEDL (Ief{wc keMf~ey{mjdimùf ef Epmkeamclcjád Dagmef{dl-, el NCKEYDA  (Ncfkc pdwd ld Kenefyd ke ldYdluk Dagmef{dl-, } d pdw{mw ke dhcwd, ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldyMf{clewdfimdy Dlmaef{dwmdy } Dagmef{dley & Kmihc ey{c, ym lc tue ~eacy ey tue yef{mkc icaÿf, mf{umimùf, lùjmid } e~mkefimd,icf~ewjef2 ~cl~mefkc d fuey{wd pwejuf{d, ³ iuäl ey el cwmjef, ke ld mfewimd pcw fc dplmidwel yef{mkc icaÿf, e mfiluyc weihdzdw “  lc tue fc ye icfcie‑, dÿf {efmefkc e~mkefimdyunmimef{e, icac ld yefymgmlmkdk tuáamid aÿl{mple 3 ³Pcw tuí ye pwenmewe   wey{dwmapcw{dfimd, e mfiluyc welejdw, ke ncwad ymy{eaä{mid  (ymf wenlexmùf pewycfdl dljufd-, lcyhdlldzjcy, } ld e~mkefimd ke   tue   el heihc exmy{e , lc tue pdyd ey tue,   dÿf fc lc ~eacy   3&Nue Emfy{emf el tue kmoc tue “ fuey{wdy {ecwády   ke{ewamfdf lc tue aekmacy '& ]enei{m~daef{e, icac pewycfdy } ycimekdk, fuey{wcy   ackelcy aef{dley,ycf lcy tue ke{ewamfdf fuey{wd adfewd ke “~ew‑ el aufkc  (ke mf{ewpwe{dwlc } ke icapwefkewlc-& Ey efnufimùf ke ellc, tue yeleiimcfdacy lc tue cgyew~dw } keyeihdw ke íl2 } icf ellc icfncwadacy fuey{wcy di{cy } keimymcfey& Ey{c, lùjmidaef{e, ye   {wdyldkd d fuey{wc äagm{c pwcneymcfdl } ke mf~ey{mjdimùf, pcwtue eylc huadfc2 pewc hd} tue yew icfyimef{e ke ellc pdwd pckew d~dfzdw } icwwei{daef{e& W eicwkeacy icac eoeaplc, lc kmnewef{e tue pueke “~ewye‑ el icapcw{damef{cke ufd amyad icyd, yejÿf ye hdjd keyke ld pewypei{m~d ke ld náymid iuäf{mid cke ld iläymid& Dkeaäy, ef lc tue weypei{d d lcy {ùxmicy } d ld yefymgmlmkdk tuáamid  , d   fuey{wcyackelcy aef{dley ‛ pdw{miuldwey } ycimdley ‛ 2 hdgwád tue dôdkmw lcy iwedkcy pcw ld mfkuy{wmd & Icf ellcy, ye pweymcfd e mfnlu}e ef ufd kcgle ~ew{mef{e, ke mf{ewíy eicfùamic?ld pclá{mic!dkamfmy{wd{m~d  (icac ef yu kád hmimewcf icf el {dgdic, d {wd~íy ke lcggmey }nmfdfimdimùf ke mf~ey{mjdimùf yeyjdkd- } ld imukdkdfd  (d {wd~íy ke ufd pwcpdjdfkd, newcz }icfy{df{e, kuwdf{e aäy ke uf ymjlc-&     ICFILUYMCFEY Pdwd nmfdlmzdw, ld mked tue pckeacy keimw tue yug}die d ey{d expcymimùf tue heacyheihc , ey tue ef   yefymgmlmkdk tuáamid ‛ icac ef c{wdy icydy ‛ pdwd d~dfzdw } ~dlcwdw ld AM EY[WELLD KE ADW &am!ey{welld!ke!adw&glcjypc{&ica# Mf{ew~efimùf ef el di{c ke pweyef{dimùf ke ld Dycimdimùf Dlmidf{mfd pdwd el Ey{ukmc ke ldy Mf{clewdfimdyDlmaef{dwmdy } Dagmef{dley (DDEMDD-& Dlmidf{e& 7= negwewc 7047& 4:?00 h& ;
Related Search
Similar documents
View more
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x