AILE I I EGITIM

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 41
 
  AİLE İÇİ EĞİTİM MOTİVASYON BİR İŞTE BAŞARILI OLMAK İRADE GÜCÜ BELİRLENEN FAKTÖRLERİN GEREKTİRDİĞİ KÜLTÜR ÖZELLİKLERİ MİLLET,HANE CÜZ’İ…
Related documents
Share
Transcript
AİLE İÇİ EĞİTİM MOTİVASYON
 • BİR İŞTE BAŞARILI OLMAK
 • İRADE GÜCÜ BELİRLENEN FAKTÖRLERİN GEREKTİRDİĞİ KÜLTÜR ÖZELLİKLERİ
 • MİLLET,HANE CÜZ’İ FERTLERİNDEN MEYDANA GELİR. BU İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • EV’E, İÇİNDEKİ İNSANLARA GÖRE “EV” DENİR. BİR HANENİN FERTLERİ, O HANEDE OTURANLARIN İNSANİ DEĞERLERİ PAYLAŞTIKLARI ÖLÇÜDE MESUT SAYILIRLAR. EVET, DİYEBİLİRİZ Kİ İNSAN, EVİYLE İNSANCA YAŞAR; EV DE, İÇİNDEKİ İNSANLARLA “EV” OLUR.
 • İLETİŞİM İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • İNSAN KURDUĞU İLETİŞİMLERİN IŞIĞINDA KENDİNİ YENİDEN TANIMLAR.
 • İNSANLAR ARASI MÜNASEBETLERDE KURULAN İLETİŞİMİN VE DİYALOĞUN İKİ SEVİYESİ
 • MUHTEVA İLİŞKİDERECESİ KİŞİYE DEĞİL İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! KİŞİYLE İLETİŞİM KURARIZ İLETİŞİM VE BİLGİ AYRI ŞEYLERDİR İLETİŞİMDE KAVRAM İLETİŞİMİ TEKRARLAMA OLUŞU MESAJA BÜTÜNÜYLE DİKKAT ETME
 • YÜZYÜZE İLETİŞİM İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM
 • KİTLE İLETİŞİM
 • ÖRGÜTSEL İLETİŞİM MAHREM MESAFE 30-35 CM KİŞİSEL SAMİMİ MESAFE 40-80 CM SOSYAL MESAFE 80-200 CM GENEL TOPLUMA AÇIK MESAFE 10M SONRA
 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİMİ ETKİLEYEN İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • İLK İZLENİM DIŞ GÖRÜNÜŞ,GİYSİLER
 • SÖYLEYİŞ TARZI,SESİN TONU,VURGULAR,SUSMALAR
 • DOKUNMA
 • İLETİŞİM ORTAMI
 • KÜLTÜR
 • DİL
 • YÜZ İFADELERİ
 • EL KOL HAREKETLERİ
 • İNSAN KARŞISINDA NE BEKLER İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • İLİŞKİLERİNİN TEMELİNDE SEVGİ SAYGI YATAR
 • İNSANLARI OLDUKLARI GİBİ KABUL EDİN
 • SEÇİM HAKKI TANIYIN BASKI VE ZORLAMALARDAN KAÇININ
 • ÖVGÜ VE ONAY BEKLEDİKLERİNİ UNUTMAYIN
 • ÖZÜR DİLEMEKTEN KAÇINMAYIN
 • YARDIM EDİN VE YARDIM ETMEK İÇİN FIRSAT TANIYIN
 • İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN
 • NAZİK OLUN
 • GELİŞMEYE AÇIK OUN
 • KENDİNİZE ÖZEN GÖSTERİN
 • İNSANLARA İSMİYLE HİTAP EDİN. İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • GÖZ TEMASI KURUN
 • ÖNEM VERDİĞİNİZİ VE ANLADIĞINIZI HİSSETTİRN
 • DİNLEYİN VE DOSTÇA YAKLAŞIN
 • SAMİMİ VE AÇIK SÖZLÜ OLUN
 • GÖRÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ OLUN OLDUĞUNUZ GİBİ GÖRÜNÜN
 • POZİTİF TUTUM SERGİLEYİN
 • GÜLÜMSEYİN
 • BENZERLİKLERİ VURGULAYIN
 • SOSYAL MASKELER İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KABULLENMEYİ KOLAYLAŞTIRIRLAR.
 • EN KOLAY REDDEDİLME
 • İNSANLAR ARASI DİYALOĞU KOLAYLAŞTIRIRLAR.
 • GEREKSİZ SÜRTÜŞMELERİ ÖNLER.
 • KABULLENME İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! KENDİ BENLİKLERİNİ TANIMLAMADA REDDETME UMURSAMAMA
 • GERÇEĞİ SÖYLEYEN İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KALPTEN GELEN SES
 • SAMİMİ VE RAHAT TAVIR 2. KENDİ İÇ PROBLEMLERİNİ AŞAMAYANLAR İNANDIRICI OLAMAZLAR
 • İNSANLARI CEZBETMEDE ÜÇ BÜYÜK SIR İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! ONAY KABUL DEĞER BİLME KAYNAK İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! MESAJ KANAL ALICI GERİ BİLDİRİM KAYNAK İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • GÜVENİRLİLİK
 • Samimiyet
 • Mantık
 • Akıl
 • Gerçeklilik
 • SOSYAL ÖZELLİKLER
 • Yaş, Cinsiyet, Din, Ekonomik Düzey, Eğitim Seviyesi, Sosyal Faktör
 • FİZİKİ ÖZELLİKLER
 • İnsan Vücudu
 • Göz
 • El Kol Hareketleri
 • Dokunma Hissi”
 • Giysiler
 • Ses
 • ORTAMIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KONUM
 • YÜKSEKLİK
 • AYDINLANMA
 • ISISI
 • SEVİYESİ
 • DİNLEME
 • EMPATİ
 • İNSANIN PARANOYASI İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KENDİNE AİT TANIMA PENCERESİ
 • SOSYAL HAYATTAKİ GÖRÜLME
 • GÖRÜNME PENCERELERİ
 • DİNLEME İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! DUYMA-YORUMLAMA-DEĞERLENDİRME-TEPKİ “DİNLEMEK DUYMAKTAN DAHA FAZLASINI İÇERİR”
 • YÜZEYSEL DİNLEME
 • YANSITICI DİNLEME
 • TAM DİNLEME DİNLEMEDE DİKKAT EDİLECEKLER
 • SEVİLMEK İÇİN İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • BAŞKALARI İLE İLGİLENİN
 • GÜLÜMSEYİN
 • İSİMLERİ HATIRINIZDA TUTUN
 • DİNLEMEYİ BİLİN
 • İNSANLARA İLGİLENDİĞİNİZİ GÖSTERİN
 • İNSANLARA ÖNEMLİ BİRİSİ OLDUĞUNU HİSSETTİRİN
 • DİYALOGDA YAPILANLAR İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....!
 • KAÇINMAK
 • HASIRALTI ETMEK
 • SUÇLU HİSSETTİRMEK
 • KONUYU DEĞİŞTİRMEK
 • ELEŞTİRMEK
 • AKIL OKUYUCULUK
 • TUZAK KURMAK
 • İMA ETMEK
 • BARDAĞI TAŞIRMAK
 • TEDİRGİN ETMEK
 • ŞAKAYA BOĞMAK
 • YARAYA DOKUNMAK
 • YOKSUN BIRAKMAK
 • YARDIMI ESİRGEMEK
 • DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERMEMEK
 • ÖFKE İTİBARLA, EVLER İYİ İSE MİLLET İYİ,EVLER KÖTÜ İSE MİLLET DE KÖTÜDÜR. KEŞKE, MİLLETİN SALAHINI İSTEYENLER, HERŞEYDEN EVVEL HANELERİN ISLAHINA ÇALIŞSALARDI.....! YALNIZLIK VE SIKINTI
 • HASTALIKLARIN SEBEBİ
 • PARA SIKINTISININ GETİRDİĞİ ÜZÜNTÜ AİLEDE GEÇİMSİZLİK
 • EVLENMEK, ZEVK VE HAZ İÇİN DEĞİLDİR; EVLENMEK, AİLE TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • AİLE HAYATI TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • İLİŞKİLERİN İYİ OLMASI RAHAT İLETİŞİM KURABİLME
 • SEVGİ VE SAYGI
 • PAYLAŞABİLME
 • DAYANIŞMA,DESTEK OLABİLME
 • GÜVEN DUYMAK
 • BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYMA
 • ANNE TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR. BABA ÇOCUKLAR
 • AİLE İÇİ İLETİŞİM VE ÇEŞİTLERİ
 • ANNE-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ ANNE ANNE BABA ÇOCUKLAR BABA ÇOCUKLAR SEVGİ ÇEMBERİ “KARŞILIKSIZ SEVGİ” “DENGELİ SEVGİ” “ZEKA GELİŞİMİNİ ARTIRIYOR”
 • ANNE-BABA İLİŞKİSİ TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • ANNE + BABA + ÇOCUKLAR = AİLE ŞİRKETİ
 • SUÇUN %90’I ANNEDE
 • SUÇUN %90’I BABADA
 • SUÇUN %10’U SOSYAL ÇEVRE
 • SUÇUN % 00 ÇOCUKLAR
 • KARŞISININ HAKKINA TECAVÜZ ETME
 • SAYGILI OLMAMAK
 • DEĞİŞMEME EĞİLİMİ
 • ANNE- ÇOCUK İLİŞKİSİ TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • ANNE KARNINDA
 • BESLENME
 • TEMAS
 • UYKU SEVGİYİ DOĞURUR.
 • TEMİZLİK
 • ANNE “GENEL VERİCİ” = FEDAKARLIK
 • 0-18 AY DUYGUSAL İLİŞKİ
 • 18-36 AY DÜNYAYI ARAŞTIRMA
 • 36-72 AY DIŞ DÜNYA-BEN MERKEZLİ
 • 07-11 YAŞ TOPLUMSALLAŞMA
 • 12-18 YAŞ FİZYOLOJİK DEĞİŞİM VE BÜYÜME
 • BABA- ÇOCUK İLİŞKİSİ TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • HAMİLELİKTE – BABALIK SORUMLULUĞU
 • DOĞUMDAN SONRA – DUYGUSAL İLİŞKİ
 • OKUL ÖNCESİNDE – ERKEK ÇOCUKLAR BABAYI KIZ ÇOCUKLAR ANNEYİ
 • OKUL DÖNEMİ EĞİTİM VE KİŞİLİK KAZANDIRIR.
 • BABA CANLI MODELDİR.
 • BABA “PARA MAKİNASI”
 • KARDEŞLER ARASI İLİŞKİLER TEŞKİLİ, MİLLETİN BEKA VE DEVAMI, FERDİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN DAĞINIKLIKTAN KURTARILMASI VE CİSMANİ HAZLARININ ZAPTURAPT ALTINA ALINMASI İÇİNDİR. BU KONUDA ZEVKLER VE HAZLAR İSE, FITRATIN ÇOK MESELELERİNDE OLDUĞU GİBİ, BİRER AVANS VE İMRENDİRMEDEN İBARETTİR.
 • OLUMLU VE DENGELİ İLİŞKİ
 • KISKANÇLIK, SALDIRGANLIK, HÜKMETME EĞİLİMİ
 • AİLE BÜYÜKLERİ İLE ÇOCUK İLİŞKİLERİ
 • DEDE, BABAANNE, ANNEANNE
 • YAŞLILAR “YALNIZLIK” YAŞAR
 • ŞIMARTMA “SORUMSUZLUK”
 • ANNE BABA İLE AİLE BÜYÜKLERİ ARASI “BAYRAMLAR”
 • BUGÜNÜN NESİLLERİNDE GÖRÜLEN FENALIĞIN, BİR KISIM İDARECİLERDE MÜŞAHADE EDİLEN YETERSİZLİĞİN VE MİLLETÇE ÇEKİLEN SIKINTILARIN MES’ULLERİ, OTUZ SENE EVVELKİ HAKİM UNSURLARDIR. ÇEYREK ASIR SONRAKİ HER TÜRLÜ FACİA VEYA FAZİLETLER DE, BUGÜNKÜ NESİLLERİN TALİM VE TERBİYESİNİ DERPİŞ EDENLERE AİT OLACAKTIR.
 • OLUMLU EBEVEYN İDARECİLERDE MÜŞAHADE EDİLEN YETERSİZLİĞİN VE MİLLETÇE ÇEKİLEN SIKINTILARIN MES’ULLERİ, OTUZ SENE EVVELKİ HAKİM UNSURLARDIR. ÇEYREK ASIR SONRAKİ HER TÜRLÜ FACİA VEYA FAZİLETLER DE, BUGÜNKÜ NESİLLERİN TALİM VE TERBİYESİNİ DERPİŞ EDENLERE AİT OLACAKTIR.PASİF EBEVEYN
 • ÇATIŞMADAN YILMAZ. 1. ÇOCUĞUN OLUMSUZ VE
 • OLUMLU ETKİLER VERİR. UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARINA KESİN VE AÇIK İSTEKLERDE B. GÖZ YUMAR
 • KURALLARI KOYAR VE SONUÇLARI YG. 2. TÜMÜYLE KABUĞUNA Ç
 • ÇOCUK OLGUNLAŞTIKÇA DAHA FAZLA 3.ÇOCUĞUN BÜTÜN UZLAŞIR. İSTEKLERİNİ KARŞILAR. YÖNETMEYE ÇALIŞAN EBEVEYNSALDIRGAN EBEVEYN ÇOCUĞUN DAVRANIŞLARINI DAVRANIŞLARINDAN DEĞİŞTİRMEK İÇİN HASTALIK GİBİ AŞAĞILAR SUSTURUR. BAHANELER KULLANIR. ONA SÜREKLİ BAĞIRIR. ÇOCUĞUBAŞKALARIYLA KIYASLAR KIZGIN BİR ŞEKİLDE DÖVER
 • DESTEK LEYİCİ YK PASİF YK SEÇİMİNİZİ SİZ YAPIN DENET LEYİCİ YK.
 • OTORİTEYE DAYANAN DİSİPLİN İDARECİLERDE MÜŞAHADE EDİLEN YETERSİZLİĞİN VE MİLLETÇE ÇEKİLEN SIKINTILARIN MES’ULLERİ, OTUZ SENE EVVELKİ HAKİM UNSURLARDIR. ÇEYREK ASIR SONRAKİ HER TÜRLÜ FACİA VEYA FAZİLETLER DE, BUGÜNKÜ NESİLLERİN TALİM VE TERBİYESİNİ DERPİŞ EDENLERE AİT OLACAKTIR.
 • TOLERANSLI “HOŞGÖRÜLÜ” DİSİPLİN
 • DEMOKRATİK DİSİPLİN
 • DİNLEME “AKTİF”
 • SEVİYESİNE İNME
 • AYNI HİZADA KONUŞMA
 • İLTİFAT VE TAKTİR
 • ALIŞKANLIK KAZANDIRMA
 • SOSYALLEŞMENİN SAĞLANMASI
 • ERGENLİK DÖNEMİ GEÇİŞ – OKUL BAŞARISI
 • ALICIYA NE KADAR ÇOK DUYU ORGANINA ULAŞIRSA ANLATIM O KADAR BAŞARILI OLUR.
 • BENLİK ANALİZİ İDARECİLERDE MÜŞAHADE EDİLEN YETERSİZLİĞİN VE MİLLETÇE ÇEKİLEN SIKINTILARIN MES’ULLERİ, OTUZ SENE EVVELKİ HAKİM UNSURLARDIR. ÇEYREK ASIR SONRAKİ HER TÜRLÜ FACİA VEYA FAZİLETLER DE, BUGÜNKÜ NESİLLERİN TALİM VE TERBİYESİNİ DERPİŞ EDENLERE AİT OLACAKTIR.
 • ANNE- BABA BENLİĞİ (KORUYUCU-YARGILAYICI)
 • YETİŞKİN BENLİĞİ (GERÇEĞİ BULMAK İÇİN SORULAR SORAN)
 • ÇOCUK BENLİĞİ (DOĞAL-KÜÇÜK PROFESÖR-UYUM SAĞLAMIŞ )
 • “SEN MESAJI YERİNE BEN MESAJI VERİN”
 • “ÇOK ZAMAN DEĞİL YOĞUN BİRLİKTELİK”
 • “BEDEN DİLİNİ GÖSTERİN”
 • “BABA İLE İLİŞKİYE İHTİYACI VARDIR”
 • “SORUNLARINI ÇÖZÜN”
 • “ÇOCUK MODEL İSTER”
 • “CEZALANDIRMA YERİNE BAŞKA ÖNLEMLER”
 • “SORUMLULUK AŞILAYIN”
 • “GÜVEN DUYDUĞUNUZU HİSSETTİRİN”
 • “MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA OLMAYIN”
 • “SOSYAL HAYATTAKİ EĞİTİMİNİ İHMAL ETMEYİN”
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks