AİLE DANIŞMANLIĞI

Please download to get full document.

View again

of 170
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 10
 
  AİLE DANIŞMANLIĞI. Aile Danışmanlığı SAMSUN Yrd. Doç.Dr . Sibel Dinçyürek. Etkinlik 1. İleride sahip olacağınız ailenizde hangi ihtiyaçlarınızı gidermeyi amaçlamakta ve giderme yollarınız nelerdir ?. Ailenin Hayatımızdaki Önemi. Gelişmiş ülkeler için aile önemli bir rol oynar
Related documents
Share
Transcript
AİLE DANIŞMANLIĞI Aile Danışmanlığı SAMSUN Yrd. Doç.Dr. Sibel Dinçyürek Etkinlik 1 İleride sahip olacağınız ailenizde hangi ihtiyaçlarınızı gidermeyi amaçlamakta ve giderme yollarınız nelerdir ? Ailenin Hayatımızdaki Önemi
 • Gelişmiş ülkeler için aile önemli bir rol oynar
 • İhtiyaçların en çok karşılandığı doğal ortam ailedir.
 • Bu ihtiyaçlar:
 • Samimiyetlik: İlişkiler (Homojen ve hetorojen)
 • Güç: İş yaşamı
 • Anlamlılık: Çocuk sahibi olma
 • Not: Genelde ailelerin bu üç noktada ihtiyaçlarını toplayabiliriz.
 • Ailenin Tanımı:
 • Aile birimindeki birey sayısı kaç ve ne türden olursa olsun (çocuksuz tek ebeveyinli, çekirdek, geniş, hiç evlenmemiş v.s)
 • bugün dünyada aile kavramı çok çeşitli kombinasyonları, yakın ve etkili ilişkilerin kalıcığı ölçüsüne bağlı olarak içine almaktadır.
 • Aile Sistemi
 • Elementler ve yapıyla ilişkilidir. Aile üyeleri bir sistemin elementleri gibidir. Her elementin kendine ait özellikleri vardır. Ailedeki ilişki birbirine bağlı şekilde fonksiyonu vardır.
 • Bütün bunlar bir yapıyı oluşturur ya da elementler arasında toplam bir ilişkiyi oluşturmaktadır.
 • Bu sistemin içerisindeki üyelik vardır. Bu sistemin ve bulunduğu çevre arasında da sınırlar mevcuttur.
 • Aile kendini oluşturan parçaların toplamından daha fazla özelliklere sahiptir Sistem olarak aile 4 1 3 2 Ailenin işleyişini düzenleyen belirli kurallar vardır özelliklere sahiptir Sistem olarak aile Sistemler alt sistemlerden oluşmuştur,kendileride üst sistemlerin parçasıdır Sistem olarak aile Ailenin sınırları vardır sistemlerin parçasıdır Sınırlar farklılığı korur Katı/ belirsiz/ belirgin ............. . . . . . . . . Sistem olarak aile
 • Sağlıklı Aile (İşlevsel) sistemlerin parçasıdır
 • İşlevsel aile:Gelişim odaklı ve açık bir sistem olarak tanımlanır.
 • Bireyler neler hissetiklerini, gördüklerini ve düşündüklerini açık bir şekilde hem kendilerine hem de ailelerine rahatlıkla ifade ederler. İletişim merkezlidir.
 • Aile içerisinde birbirlerine duygusal beslenme verirken iyimserlik ve birbirlerine bağlılık söz konusudur.
 • Sağlıksız Aile (İşlevsel) sistemlerin parçasıdır
 • İşlevsel olmayan aile psikolojik sağlığı koruyamayan ve gelişimi engelleyen aile sistemleri olarak tanımlanır.
 • İşlevsel Ailenin Özellikleri sistemlerin parçasıdır
 • Aile bireyleri birlikte olmaktan keyif alır,bu süreç destekleyici ve yüreklendiricidir.
 • Birbirlerinin bakış açılarına saygılıdırlar.
 • Aile bireyleri ihtiyaçları fark eden ve karşılayandır.
 • Aile dayanışmasını tamamlayıcı, duygusal ve sağlamdır.
 • Yakınlaşma ve otomatik olarak ortaya çıkar. Diğerlerinin kişilikleri farklı ama kabul edilir olarak algılanır.
 • Doğal bir etkileşim vardır. Etkileşim zorunluluk olarak değerlendirilmez.
 • İstek ve motivasyona karşı kontrol değil anlayışlı bir bakış açısı vardır.
 • İşlevsel Olmayan Ailenin Özellikleri sistemlerin parçasıdır
 • Bireyler birbirlerine karşı özensizdir ve kendilerini açmazlar.
 • Diğerine karşı bakım konusunda reddetme görülür. Bu durum çaresizlik ve yalnızlık duygularının yaşanmasına neden olur.
 • Aile bireylerinin diğerlerinin istediği gibi davranma eğilimindedir.Karşı taraf nasıl biri olduğunu yansıtmadığı için beklenildiği gibi davranmaya çalışılır.
 • Tatminsizliğin duygusal acısını gizlemek için çok çaba harcanır. Bu durum genellikle somatik yakınmalara veya antisosyal davranışlara neden olur.
 • İhtiyaçların karşılanmamasından dolayı, yapay bir çaresizlik veya güç gösterisi yoluyla diğerleri kontrol edilmeye çalışılır.
 • Etkinlik 2 sistemlerin parçasıdır
 • İşlevsel ve İşlevsel olmayan Ailelerin özelliklerine denk gelecek olan SIFATLARI yazınız. (İki ayrı liste halinde)
 • Etkinlik 2 sistemlerin parçasıdır İşlevselİşlevsel Olmayan Özerk Çaresiz Saydam Katı/Tekrarlayan Açık Savunmacı Atılgan Saldırgan/Çekingen Sorumlu Suçlama/Suç Değişme Devam ettirme İlgilenme Kontrol etme Besleyici Kullanma Doğrudan Bellirsiz Arayan Kaçan Güvenli Kaygılı Farkında Karışmış Açığa çıkarma Kapatan Keyifli Hayal kırıklığı Anı yaşayan Geçmiş/Gelecek Olumlu kabul İnkar eden Etkinlik 3 sistemlerin parçasıdır
 • Sevildiğinizi nasıl hissediyorsunuz? Sizi sevenler nasıl bir yolla sizi sevdiklerini gösteriyor?
 • Siz nasıl sevginizi gösteriyorsunuz?
 • Beş Sevgi Dili sistemlerin parçasıdır
 • Onay sözleri
 • Nitelikli beraberlik
 • Armağan alma
 • Hizmet davranışları
 • Fiziksel temas “Sıradan bir günde hediye alma, kahve yapmak, evdeki herkesin her şeyine yetişmeye çalışmak, sarılmak, dokunmak, güzel sözler söylemek”
 • Yaygın 4 Aile Yapısı sistemlerin parçasıdır
 • Kapalı Aileler:
 • Geleneksel olarak bilinirler
 • Ailede kararlar belli bir lider tarafından belirlenir
 • ve hiyerarşisi vardır.
 • Gelişi güzel Aileler:
 • Kapalı ailenin tam tersinesi olarak birey ön plandadır.
 • Her bireyin ihtiyaç ve amaçlarına önem verilir.
 • Açık Aileler: sistemlerin parçasıdır
 • Değerler karışıktır
 • Bireyselliğin yanısıra gruba da önem verirler
 • Kararlar tüm aile üyeleri tarafından alınmaktadır
 • Eş zamanlı aileler:
 • İletişim kapalı ve bu nedenle sözel olmayan iletişim çok önemlidir
 • Başarılı aile üyeleri sözel olmayan mesajları okuyabilme becerisine sahiptir.
 • AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ sistemlerin parçasıdır Aile yaşam döngüsü sistemlerin parçasıdır
 • Evliliğin başlamasından, eşlerin ölümüne kadar geçen süreçte, roller ve ilişkilerde değişimin gerektiği farklı aşamalar
 • Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüz yüze gelir ve yeni beceriler kazanır
 • Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır
 • Ailenin yaşam döngüsü sistemlerin parçasıdır
 • Bağımsızlık
 • Yeni evlilik dönemi
 • Hamilelik ve doğum
 • Anne-babalık, çocuk yetiştirme
 • Çocuğu okula gönderme
 • Ergenlik
 • Yetişkin çocukların evden ayrılması
 • Boş yuva
 • Emeklilik, yaşlılık, dulluk
 • Bağımsızlık sistemlerin parçasıdır
 • Köken aldığı aileden farklı bir birey olmak
 • Kimlik oluşturmak
 • İş kurmak
 • İnisiyatif kullanmak
 • Ahlak kuralları benimsemek
 • Yakınlık sistemlerin parçasıdır
 • Sözleşme
 • Benzerlik ve ortaklıklar
 • Rekabet
 • Bağlanma
 • Aile üyeleri dışında birisine bağımlılık
 • Bazı duyguları paylaşma
 • Nişanlılık sistemlerin parçasıdır
 • Evlenmek üzere sözleşmek
 • Evliliğin gerekleri ve gerçekleri üzerine düşünmek
 • Yakınlık oluşturmak ve çift olmak
 • Nişanlılıkta duygular sistemlerin parçasıdır
 • Anksiyete
 • Olgunlaşma& bağımlılık
 • Kayıplar
 • Seçilen eşe ilişkin soru ve kuşkular
 • Cinsel rol çatışmaları
 • Yüceleştirme ve yanılsama
 • Kendini tanıma (zayıf ve güçlü yanlarını)
 • Evlilik sistemlerin parçasıdır
 • Evlenmeden önce birbirini kaybetme korkusu
 • Evlendikten sonra kendisini kaybetme korkusu
 • Kimlik pazarlığı- ilişkide rollerin uyumu
 • Rollerin tanımları üzerinde antlaşmak
 • Rollerde değişiklik yapmaya dair antlaşmak
 • Balayı etkisi sistemlerin parçasıdır
 • Evliliğe uyum, “çift” olma kimliği edinme
 • Doyum en yüksek noktadadır
 • Sorunlar görmezden gelinir
 • Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık sistemlerin parçasıdır
 • Finansı yönetmek
 • Ortak yaşam stili oluşturmak
 • Öncelikleri belirlemek
 • Hobi ve ilgiler, birbirleriyle zaman geçirmek
 • Cinsellik
 • Sadakat
 • Arkadaşlık, duygusal destek sağlamak
 • Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık sistemlerin parçasıdır
 • Rolleri belirlemek
 • Aile içi rollerde
 • Cinsel kimliklerde anlaşmaya varmak
 • Sınır oluşturmak
 • Köken ailelerle
 • Kendi aralarında
 • Arkadaşlarla
 • Yeni evlilik-karşılıklı bağımlılık sistemlerin parçasıdır
 • Karşıdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koymak
 • Kişilerarası ilişkide derinleşmek
 • Problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Ortak ruhsal ve duygusal gelişim amaçları belirlemek
 • Ortak değerler benimsemek
 • Aile yaşam döngüsü sistemlerin parçasıdır(Turnbull & Turnbull, 1990)
 • Erken çocukluk (Doğum- 5 yaş)
 • Okul çağı (5-12 yaş)
 • Ergenlik (12-21 yaş)
 • Yetişkinlik (21+ yaş)
 • 0 sistemlerin parçasıdır Anne-Baba Öğretmen-Arkadaş-Komşular Akrabalar Sevgili-Uzman Sosyal Atom & Sosyal Destek Diğer Kimseler Psikolojik Çevre Erken çocukluk- çocuk yetiştirme sistemlerin parçasıdır
 • Yeni gelecek bireye ailede yer açma ve büyüyen aile yapısına uyum sağlama
 • Yeni doğana bakma
 • Anne, babalık roller alma
 • Olumlu bir gelişim çevresi oluşturma
 • Erken çocukluk- çocuk yetiştirme sistemlerin parçasıdır
 • Beklentileri belirleme
 • Ortak karar alma
 • İlginin paylaşılması
 • Köken ailelerle ilişkilerin yeniden düzenlenmesi
 • Okul öncesi sistemlerin parçasıdır
 • Çocuğun aile dışına çıkmasına izin veren bir ebeveyn-çocuk ilişkisine geçmek
 • Çocuğun ihtiyaç ve ilgilerini doyurmak
 • Evdeki ilgi ve enerji talebine, mahremiyetin azalmasına uyum sağlayabilmek
 • Okul dönemi sistemlerin parçasıdır
 • Eğitimdeki başarısını geliştirmek
 • Toplumsal yaşama katılma, uyum sağlama
 • Ergenlik sistemlerin parçasıdır
 • Ergenin daha bağımsız olmasına izin vermek, yardım etmek
 • Onların bağımsızlıklarıyla başa çıkabilmek
 • Çocuk bakımı dışında yeni ilgiler geliştirmek
 • Çocukların evden ayrılması sistemlerin parçasıdır
 • Çocuklar olmaksızın aileye yeniden odaklanmak
 • Büyüyen çocuklarla yetişkin yetişkine ilişki kurmak
 • Onların çocuklarıyla büyükbabalık/büyükannelik rollerini benimsemek
 • Kariyer sorunlarını yeniden ele almak
 • Köken aile bireylerine ilginin artması
 • Boş yuva sistemlerin parçasıdır
 • Bazen evlilik sorunlarını belirginleştirebilir ve boşanmaya yol açabilir
 • Boomerang kuşak: Çocukların çeşitli nedenlerle eve dönmesi
 • Emeklilik sistemlerin parçasıdır
 • Yaşlanan bedene, emeklilikle değişen aile ve sosyal rollere uyum sağlamak
 • İlgiler geliştirmek
 • Aile üyelerine (kendisinden öncekilere ve sonrakilere) destek sağlamak
 • Aile sisteminde yaşlı bireyin bilgeliği ve tecrübeleri için saygın bir yer oluşturmak
 • Kayıplarla başa çıkmak
 • Yaşamını gözden geçirerek, öğrendiklerini sonraki kuşaklara aktarmak
 • Ölüme hazırlanmak
 • Yaşam döngüsü sistemlerin parçasıdır
 • 18-21 yaşlar : Köklerini geliştirme
 • 22-28 yaşlar:Yetişkinliğe hazırlık
 • 29-31 yaşlar: 30’lu yaşlara geçiş
 • 32-39 yaşlar : Duraganlık
 • 40-42 yaşlar: Orta yaş geçişi
 • 43-59 yaşlar: Orta yaş yetişkinliği
 • 60+ yaşlar : Yaşlılık
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık sistemlerin parçasıdır Potansiyel Eşi Tanıma sistemlerin parçasıdır Etkinlik 1 sistemlerin parçasıdır
 • Potansiyel eşiniz nasıl özellikleri olmalıdır?
 • Eşi Tanımak Niçin Gereklidir? sistemlerin parçasıdır Eşi Tanımanın Amacı Eşi Hangi Yönleriyle Tanımak Gereklidir? Sağlık: Yetenekler: Kişilik: Benlik: İhtiyaçlar: Sosyal Destek Sistemi: Aile Özellikleri: Yaşam Öyküsü: EVLİLİK DANIŞMASI sistemlerin parçasıdır EVLİLİK DANIŞMASI sistemlerin parçasıdır
 • Evlilik danışması, bireysel danışma veya aile danışmasından farklıdır.
 • Bireysel danışmada bir birey, sorunları ve gelişimi ele alınır
 • Aile danışmasında tüm aile üyeleri danışma sürecine katılır ve aile sistemi üzerinde durulur.
 • Evlilik danışmasında çiftler danışma sürecine alınır. Sorunları ele alınır, çiftlerin hem kişisel hem de ilişkilerinin gelişmesi amaçlanır.
 • Evlilik Danışmasında;
 • Eşler teker teker danışmaya alınabilir.
 • Eşler birlikte danışmaya alınabilir.
 • Eşler eş zamanlı olarak farklı danışmanlara gönderilebilir.
 • Etkinlik 2 sistemlerin parçasıdır
 • Geleceğin Aile Danışmanları olarak, sizce evlilik danışması hangi durumlarda gereklidir?
 • Evlilik danışması hangi durumlarda gereklidir sistemlerin parçasıdır?
 • Bireysel danışma, evli bireyin sorununu çözmede ve bireyin gelişmesinde yetersiz kalırsa
 • Bireysel danışma tekniklerini uygulamak güçleştiğinde
 • Çiftler arasında yaşanan olumsuz bir olaydan sonra çiftlerden biri, ani ve önemli bir belirti gösterdiğinde
 • Çiftler birbirleriyle sürekli çatışma halinde olduğunda
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdır
 • Evlilik süreci karmaşık ve dinamik bir süreçtir.
 • Evlilik gönüllü veya zorunlu evlilik olabilir.
 • Eşlerin evlilik ilişkilerini nasıl algıladıkları ve nasıl tanımladıkları önemlidir.
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdırDevam..
 • Zorunlu Evlilik:
 • Bir kadın kocasıyla birlikte yaşamaya en küçük bir arzusu olmadığı halde, dinsel inançları nedeniyle kocasıyla birlikte yaşamak zorunda olduğunu düşünebilir.
 • Evlilik öncesi girdikleri cinsel ilişki sonucu iki genç birbiriyle evliliğe zorlanmış olabilirler. Aslında bu iki genç istemedikleri halde evliliklerini sürdürmek zorunda kalabilirler.
 • Ya da nişanlısının kendisini terk edeceğini duyan bir kız kendisini arabanın önüne atar. Sakat kalan kızla erkek evlenmek ve evliliğini sürdürmek zorunda kalabilir.
 • Ya da, bir kadın kocasını umursamazmış veya evliliğine değer vermezmiş gibi görünmesine karşın, kocasına çamsakızı gibi yapışabilir ve adama nefes aldırmayabilir.
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdırDevamı…
 • Eşlerin boşanması çok kolaysa, eşlerin evlilikte sorunlara göğüs germesi olasılığı zayıflar.
 • Eşlerin boşanması çok zorsa, eşler gerçekten birbirlerini isteyip istemedikleri konusunda kuşkuya düşebilirler.
 • Sonuç olarak, boşanmanın çok kolay (gönüllü) ya da çok zor (zorunlu) olduğu evlilik ilişkisinde sorunların çıkması kaçınılmaz görünmektedir.
 • Örneğin, zengin bir kadın, bir adamla evlenir… Kadın kendi işinde çalışmaktadır. Adam karısından iş yerini satmasını ister…
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdırDevamı…
 • Zorunlu evlilik ilişkisinde ya köle-sahibi ilişkisi egemendir; ya da eşlerden biri diğerini hep “alttan almak-(sözde hoşgörü)” durumundadır.
 • Eşler arasındaki ilişki iki hücre mahkumu arasındaki ilişkiye benzemektedir. Yani istedikleri için değil zorunlu oldukları içinde birlikte yaşamaktadırlar.
 • Eşler evliliklerini zorunlu evlilik diye algılamaya başladıklarında evliliğin heyecanı ortadan kalkmakta ve eşler arasında çatışmalar yaşanmaktadır.
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdırDevamı…
 • Zorunlu bir ilişkide eşlerin her davranışları birbirine batmaya başlar.
 • Eşlerden biri diğerine ters davrandığında diğer eş alttan alarak ilgi gösterebilir.
 • Karşılık göremeyen eş boşanmayı gündeme getirebilir.
 • Bu kez de diğer eş aslında eşini sevdiğini ve boşanmak istemediğini dile getirebilir. Böyle bir ilişkide eşler ne birlikte olabilirler, ne de tümüyle birbirlerinden kopabilirler.
 • Bu eşler psikolojik danışmaya başvurduklarında ne istediklerini, sorunlarının ne olduğunu saptamak oldukça güçtür.
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri sistemlerin parçasıdırDevamı…
 • Bunlar sıklıkla birleşir ve ayrılırlar. Sıklıkla küserler, ilk barışan olmak istemezler. Eşlerden biri ayrılmak ister, diğer eş de ayrılmak isteyince tekrar diğer eş ayrılmaktan vazgeçer.
 • Bu arada cinsel yaşamları altüst olmuştur.
 • Örneğin, kadın bir başka adamla ilişkiye girer. Koca tüm tartışmalardan sonra bu ilişkiyi tolera eder ama bir türlü de aklından çıkaramaz.
 • Bunun üzerine kadın boşanmanın en iyisi olduğunu söyler.
 • Adam, aslında karısını sevdiğini söyler birlikte yaşamak için yeşil ışık yakar….
 • Bunun üzerine danışman şöyle bir taktik uygular: Ayrı yaşamayı sürdürdüğünüz müddetçe danışmaya devam edemeyeceğim. Gerçekten yardım almak istiyorsanız birlikte aynı evde yaşamalısınız.
 • Bunun üzerine eşler karar verirler ve BOŞANIRLAR.
 • Eşler Arasında Çatışmanın Nedenleri Devamı… sistemlerin parçasıdır
 • Bir evlilikte eşlerden biri diğerinin yanlış davranışlarını sürekli sözde hoşgörü ile karşılar, hep alttan alırsa, göz yumarsa, bu ilişki de zorunlu bir ilişkiye dönüşür.
 • Bazı kimseler eşlerinin kendisinin yaptığı her şeyi hoşgörü ile karşılamasını bekleyebilir.
 • Ancak böylece kendisini sevdiği sonucuna varabilir. Eşinin kendisini sınamak için akıl almaz davranışlarda bulunarak eşinden hoşgörü bekleyebilir.
 • Evlilik çatışmaları sistemlerin parçasıdır
 • Her konuda anlaşmak mümkün değildir.
 • Her zaman rasyonel olmak mümkün değildir
 • Ailede bazı kurallar vardır. Uyulması gerekir.
 • Birbirleriyle tartışamayan eşler zamanla birbirlerine karşı yabancılaşır ve birbirlerinden soğurlar.
 • Bu nedenle danışman, danışma sürecinde eşlerin birbirleriyle tartışmalarını kışkırtabilir.
 • Eşler arasında güç savaşımı (power struggle) vardır.
 • Güç savaşımı süresince eşler birbirlerine karşı tehdit, sabotaj, fiziksel saldırı, çaresizlik gösterme, cinsel ilişkiyi reddetme gibi taktikleri kullanabilirler.
 • Evlilik çatışmaları sistemlerin parçasıdır
 • Kural ötesi (meta rule) kuralların ilişkinin diğer kuralları ile çatışması: Örneğin uzlaşılamayan konularda son kararı koca verir kararına varılabilir. Ama koca, ben yine de eşimin kararını da almak istiyorum derse bir karara varılamaz çatışma devam edebilir.
 • Seksüel ilişkiler: “Hayır” diyebilmek sağlıklı bir ilişkinin göstergesidir. Ancak, cinsellik karşı tarafa karşı bir koz olarak kullanılmamalıdır.
 • Örneğin adam her sevişmek istediğinde kadın başının ağrıdığını söylerse çatışma çıkar.
 • Örneğin adam, karısından seksi olmasını ister, kadın seksi olunca da onu hafif meşreplikle suçlarsa kadın ilişkilerinde nasıl davranacağı konusunda kararsızlık yaşayabilir. Çatışma çıkabilir.
 • Değişmeye karşı direnç sistemlerin parçasıdır
 • Değişmeye karşı direnç sistemlerin parçasıdır
 • Danışma sürecinde eşler birbirlerini korumaya, aile sırlarını açıklamamaya özen gösterirler.
 • Örneğin bir kadın hoş olmayan bir davranışını kocasının yüzüne söylerse onu inciteceğini düşünebilir. Oysa iyilik diye kocasına kötülük yapmış olur.
 • Danışman her şeyin güven ilişkisi içinde konuşulmasını teşvik eder.
 • Örneğin bir kadın kocasından yüksek statüye sahip olmamak için öğrenimini yarıda kesmiş olabilir. İleride bu durumu kocasına karşı bir koz olarak kullanabilir.
 • Örneğin, karısı kendisinden daha tahsilli olan bir koca, eşinin tüm davranışlarını kontrol etmeye kalkışabilir.
 • Değişmeye karşı direnç sistemlerin parçasıdır
 • Eşlerden birinin yardım alması, değişmesi eşler arasında yeni çatışmalara kaynaklık edebilir.
 • Eşler genellikle karşı tarafın değişmesi gerektiğini, karşı tarafta bir sorun olduğunu belirterek başvururlar.
 • Histerik belirti ile danışmaya başvuran kadın iyileştikçe eşler arasında yeni çatışma konuları ortaya çıkabilir. Aslında histerik belirti ilişkinin sürmesine neden olmaktaydı.
 • Evlilik danışmasında danışman kişinin rolü sistemlerin parçasıdır Evlilik danışmasında danışman kişinin rolü sistemlerin parçasıdır
 • Çatışma halindeki eşler, genellikle karşı tarafı suçlamak için danışmaya başvururlar.
 • Bunun için danışmanın yanlarına çekme taktiklerin başvururlar.
 • Danışman notr cümle söyleyemez. Ama tuzaklara da düşmemelidir. Objektif ve saydam olmalıdır.
 • “Bakın bu önemli, Bunun üzerinde durmalıyız” diyerek onları yönlendirebilir.
 • Eşlere nasihat yerine, yönergeler verebilir.
 • Bu yönergeler eşlerin yönlendirdiği yönergeler olmamalıdır.
 • Dost ve akraba yönergeleri bu nedenle çok işe yaramaz.
 • Yönergeler sistemlerin parçasıdır
 • Yönergeler sistemlerin parçasıdır
 • Farklı davranmayı sağlayacak yönergeler
 • Alışageldikleri gibi davranmaya yüreklendirecek yönergeler
 • Yönergeler sistemlerin parçasıdır
 • Örneğin, birbirleri ile barışmaya can attıkları halde bunu beceremeyen eşlere bu akşam birlikte dışarıda yemek yemeleri
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks