Activitats II república

Please download to get full document.

View again

All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 105
 
 

Slides

  1. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 II REPÚBLICA ESPANYOLA (1931- 1936) ACTIVITAT EN GRUPS Iman Laatiki Allan Contreras Satou Hydara…
Related documents
Share
Transcript
 • 1. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 II REPÚBLICA ESPANYOLA (1931- 1936) ACTIVITAT EN GRUPS Iman Laatiki Allan Contreras Satou Hydara 2n batx. A
 • 2. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 ETAPES: 1. GOVERN PROVISIONAL ( abril 1931- juny 1931) 1.1 Introducció 1.2 Conjuntura econòmica 1.3 Eleccions abril del 1931 2. BIENNI PROGRESSISTA ( juny 1931 – novembre 1933) 2.1 Constitució 1931 2.2 Partits polítics i sindicats 2.3 Reformes 2.3.1 Religiosa 2.3.2 De l’exèrcit 2.3.3 Educativa i cultural 2.3.4 Laboral 2.3.5 Agrària 2.3.6 Estructura de l’estat 2.4 Problemes de la coalició republicanosocialista 3. LA CATALUNYA AUTÒNOMA 3.1 L’estatut de Catalunya 3.2 La Generalitatrepublicana 4. BIENNI CONSERVADOR ( novembre 1933 – febrer 1936) 4.1 Eleccions novembre del 1933 4.2 El conflicterabassairede Catalunya 4.3 La revolució d’octubre del 1934 4.4 La crisi del segon bienni 5. EL TRIOMF DEL FRONT POPULAR (febrer del 1936) 6. EL COP D’ESTAT (juliol del 1936) Bibliografia de consulta recomanada: - Material penjatal moodle - Bibliografiad’ampliació: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/etiqueta/segona-republica/page/4/
 • 3. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 1. EL GOVERN PROVISIONAL ( abril- juny 1931) 1.1 Introducció: Al·legoria de la República http://www.arteiconografia.com/2013/04/alegoria-de-la-republica-espanola.html http://www.xtec.cat/~jrovira6/2republi.htm Elaboreu un petit informe sobre aquestcartell;autor, context històric,orígens i iconografia. L’autor de la imatge es el dibuixant català Tomás Padró Pedret, que publicava caricatures a la revista humorística La Flaca. Aquesta caricatura, la situem durant els anys de la II República, ja que, era un símbol per representar a la república. En la imatge, la figura principal és una dona que va vestida amb una túnica blanca que indica puresa. També porta un barret vermell, que és típic dels revolucionaris i dels republicans. En una mà, la “nina bonita” sosté una balança que es un símbol tradicional de la justícia i amb l’altre sosté la bandera de la República. Al costat de la dona, trobem un lleó, que vol representar la ferocitat del poble, que no es sotmetrà. També trobem un escut amb el lema de “llibertat, igualtat i fraternitat”, que es el lema de les revolucions. Després, al fons de tot, trobem un ferrocarril,un vaixell i un avió,que representen el progrés que portarà la República.
 • 4. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 1.2 Estudieu la conjuntura econòmica dels anys trenta. Observeu els quadres següents i responeu les qüestions: Comerç exterior espanyol (en milions de pessetes) Any Exportacions Importacions 1930 2305,4 2447,5 1931 965,0 1175,8 1932 742,1 975,6 1933 671,8 836,6 1934 611,9 855,0 1935 585,7 875,0 L'atur a Espanya Anys Nombre de desocupats 1931 500.000 1933 619.000 1934 703.000 1935 696.990 A. Descriviu les dades dels quadres i situeu-les en el seu context històric. Les presents dades ens mostren la caiguda de les exportacions e importacions a mida que avança la 2a República Espanyola. La segona taula ens indica l’increment d’atur durant els primers cinc anys dela II República. El context històric es situa en plena crisis internacional, per els efectes del crack del 29 i el triomf del feixisme. B. Expliqueu les causes de les dades que reflecteixen els quadres i expliqueu les seves conseqüències socialsi polítiques. Mala administració per part del govern en regim, proteccionisme exagerat per part de l’estat provocant la disminució en el numero d’importacions i exportacions. La inestabilitat política a Espanya no donava confiança alsaltres països. C. Comenteu els aspectes bàsics de la situació econòmica espanyola en el període que correspon als quadres. És una economia en decadència, que suposa l’augment d l’atur en la població i el empobriment en esta mateixa. En la caiguda de les importacions i exportacions va poder ser possible un mal acolliment per part del mon financer internacional, ja que, la moneda oficial (pesseta) va poder sofrir depreciació. La situació econòmica es dolenta, Primo de Rivera, intenta sortir endavant. En relació a la agricultura existia una mala distribució.
 • 5. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 D. Es podria dir que la repercussió de la crisi mundial va ser molt forta a Espanya? Raoneu la resposta. La situació en l’economia internacional, no pintava gaire be, malgrat això no va afectar profundament l’economia espanyola, doncs va sofrir una recessió menor que la dels països industrialitzats, excepte en sectors relacionats a l’exportació i la importació de productes. Aquesta situació si va suposar un augment a l’atur degut a la tornada dels espanyols immigrants que no van a trobar feina al país on estaven. 1.3. Eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 http://www.xtec.cat/~cgonza2/BATXILLERAT%20SEGON/t5%20segunda%20republica/t5%20segunda%2 0republica.html Font 1 «Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público, hasta en las más críticas coyunturas. Un rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez. (...) Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo contra los que las combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro , en fraticida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa.
 • 6. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. (...) Font 2: Alfonso XIII, Madrid, 14 de abril de 1931» Font 3: Madrid, 14 d’abril de 1931 Font 4: https://www.youtube.com/watch?v=sUu_7zqjBV8 A. Què és el Pacte de Sant Sebastià? Es el nom que rebran els acords a que van arribar, el 17 d'agost de 1930, a Sant Sebastià, els representats republicans de tot l'estat espanyol, per pactar la instauració de la República i liquidarla monarquia borbònica. B. Quins partits van ser els vencedors de les eleccions municipals del 12 d’abril del 1931 i què va suposar aquest triomf? Segons la font 1 a quin tipus de municipis triomfa el republicanisme? Raona la resposta. Els vencedors van a ser els partits col·ligats en el Pacte de Sant Sebastià (republicans,socialistes i nacionalistes) es van imposar-se a les grans ciutats, obtenint la victòria en 41 de les 50 capitals de província, i a la major part dels nuclis industrials, mentre que al món rural eren els monàrquics els quevan triomfar ja fos per tradició o per pressió caciquista. C. A partir de la font 3 explica què va passar el 14 d’abril de 1931 a Madrid i a partir dela font 4 el que passà a Catalunya. Un cop coneguts els resultats, el 14 d’abril, els regidors electes de la localitat guipuscoana d’Eibar van ser els primers a proclamar la República des de la plaça de l’Ajuntament, i al llarg del dia ho van anar fent els regidors de moltes altres ciutats del país (Barcelona, Sevilla, València, Saragossa, Sant Sebastià…), mentre la població sortia al carrer de manera espontània i pacífica a celebrar-ho.
 • 7. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 A Catalunya,les eleccions del 12 d’abril també van reflectir el sentit sobre la monarquia. Així, la Lliga Regionalista va presentar-se davant de l’electorat com una opció política continuista i reformadora, mentre que les forces republicanes, la coalició republicà-socialista i la recentment creada Esquerra Republicana de Catalunya de Francesc Macià es presentaven com una opció rupturista amb el règim monàrquic. L’esclatant victòria a les eleccions del 12 d’abril de 1931 va portar Francesc Macià, el gran vencedor de les eleccions a Catalunya, a proclamar la República Catalana integrada en el si dela República Federal Espanyola. D. Referent a la font 2; descriu el tipus de font, digues si és primària o secundària i classifica -la segons la forma i el contingut. Explica breument el tema que tracta la font tot identificant-ne les idees principals, l’autor i el destinatari. Segons la font 2, podríem afirmar que el rei abdica? Raona la resposta. Es una font textual de caràcter polític-monàrquic, es considera una fons primària perquè la informació es directa en relació a l’anàlisi. Tracta principalment del moment en el que Alfons XIII, va veure’s obligat a renunciar a la potestat reial i va abandonar el país en direcció cap a l’exili francès, degut a la decisió sobirana popular de instal·lar la República i al no desig que acabi en guerra civil. L’autor, clarament, es el Rei Alfons III i al ser un document de caràcter públic el destinatari son tots els espanyols. El rei se exilia i suspendria l’exercici dels seus poders però, no abdica dels seus privilegis i drets al tro, ja que te pensat retornar quan se celebrin eleccions generals. E. Anomena com a mínim dos motius que apareixen en la Font 2 que van portar a Alfons XIII a prendre la decisió d’exiliar-se. Una de les raons és per a evitar disputes entre espanyols. I l’altre és perquè en les eleccions que es van a portar a cap el suport a la seva persona va ser inexistent, fet que indica que el poble no el vol.
 • 8. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 2.EL BIENNI PROGRESSISTA (juny 1931- novembre 1933) 2.1 La Constitució de 1931: A partir dels apunts i de la recerca que puguis realitzar per Internet anomena les característiques principals de la Constitució del 1931 seguint l’esquema que hem utilitzatper anteriors anàlisis. COMENTARI D’UNA CONSTITUCIÓ Autoria Les Corts Constituents de la Segona República. Caràcter ideològic Republicà,democràtic i progressista. Subjecte de sobirania Sobirania popular (tots els poders de l’Estat emanen del poble). Drets i llibertats -Llibertats religioses, d’expressió, de premsa, de reunió, d’associació i de manifestació. -Garanties judicials i igualtat davant la llei sense distinció de sexe, raça, classesocial,idees polítiques,religió,etc. -Reconeixement del divorci i de la igualtatentre els homes i les dones. -Establiment del matrimoni civil. Relació església i estat Separació de poders església-estat. Estat aconfessional i sense cap religió oficial (no subvenciona a l’església catòlica). Corts Càmeres: Unicameral. Composició: No hi ha senat, per tant només està format pel Congrés dels Diputats. Sufragi El sufragi es universal femení i masculí a partir dels 23 anys. Relació de poders Separació de poders total, control del poder legislatiu sobre l’executiu i independència del poder judicial.
 • 9. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 Anys de vigència 8 anys de vigència.(1931-1939) Circumstàncies de la derogació Caiguda del govern que governava la República al final de la guerra civil espanyola. 2.2 Partits polítics i sindicats durant la Segona República: A partir de l’esquema que teniu al moodle escolliu una tendència política i analitzeu-la més a fons: Origen i breu història, base social, programa polític i personalitats destacades. GRUPS: GRUP 1 - Partits obrers PSOE: (Partit Socialista Obrer Espanyol) partit d’ideologia centre esquerra , fundat el 1879 per Pablo Iglesias. Es postula com a partit de classe obrera amb idees socialistes. EL partit és divideix en dues tendències, una més progressistai una de més conservadora. PCE: (Partit Comunista Espanyol) partit favorable al comunisme. LA seva ideologia es d’esquerres anticapitalista.Un dels seus símbols és la representant Dolores Iburri. POUM: Partit obrer d’unificació marxista, d’estrema esquerra. Es va crear l’any 1935 i es va dissoldre el 1980. Es postulen com a l’oposició del stalinisme, s’identifiquen amb el marxisme revolucionari. A favor del comunisme. LA seva seu es trobava a Barcelona. Sindicats: UGT: d’ideologia socialista, va ser fundat l’any 1888 i tenen un origen comú amb el PSOE, el qual és de la mateixa ideologia. Actualment té 1.057.000 afiliats, el segon sindicat espanyol més popular de l’Estat espanyol. CNT: d’ideologia anarcosindicalista, comunisme llibertari. Sigles de Comissió nacional de treballadors. Es defineix com el sindicat per al moviment social. La xifra d’afiliats oscil·la entre 25.000 i 50.000. Va ser fundat l’any 1910 i destaca per la seva gran activitaten la lluita anarquista en els anys de la dictadura. FAI: Federació Anarquista Ibèrica. Va ser fundat l’any 1927, la seva ideologia és anarquista i comunista llibertaria. Va destacar el seu paper en l’etapa anterior a la dictadura de Franco, porta ven a cap actuacions armades per defensar l’anarquisme.
 • 10. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 GRUP 2 - Partits republicans Acció republicana: partit progressista i republicana format l’any 1925 per Manuel Azaña. Va formar part del govern provisional dela II República. Partit republicano radical-socialista: aquest esdevé d’una escissió de l’ala més radical del PSOE. En les eleccions de 1931 aquests es van posicionar coma tercera força. GRUP 3 – Partits nacionalistes Esquerra republicana: Amb Francesc Macià i Llussà com a líder, ERC va esdevenir el partir més votat a les eleccions municipals d'abril de 1931. Després de la victòria Macià va proclamar la República Catalana, però aquest acte no era una proclamació d'independència de Catalunya sino la proclamació de la República, com va passar a altres ciutats d'Espanya, i del nou règim català donat que un dels punts del pacte de Sant Sebastià (1930) era l'autogovern per a Catalunya. Així es va redactar un Estatut d'Autonomia que suposava el restabliment de la Generalitat de Catalunya, institució que a Macià dirigiriainicialment. ERC, a partir d'aquell moment, i en el marc de la II República Espanyola (1931-1939), guanya totes les eleccions que es van celebrant, tant les municipals com les del Parlament i les legislatives. És en aquest context polític que el desembre de 1933 mor Francesc Macià. Lluís Companys el succeeix com a President de la Generalitat. ORGA: partit republicà, d’esquerres i autonomista de Galicia. Fundat per Santiago Casares Quiroga i Antonio Vilar Ponte l’any 1929. GRUP 4 – Partits Republicansdecentre Partit Republicà Radical: creat l’any 1908, el seu gran ideòleg va ser Lerroux. Destaca el seu important paper a l’hora de conformar el pacte de San Sebastià el partit amb més pes del pacte. Durant el període de la dictadura van ser evocats a la clandestinitat. Derecha Liberal Republicana: la seva existència es limita a la II República espanyola (1930-1936). El seu líder era Niceto Alcalà Zamora.LA ideologia del partitera republicana liberal conservadora. GRUP 5 - Partits autonomistes de centre Lliga catalana: d’ideologia centre-dreta, el seu ideòleg és Francesc Cambó. El seu gran suport el rebia de la gran burgesia i la Església.Es desbancatfinalmentper ERC. PNB: partit nacionalista basc. Va ser il·legalitzat per Franco tot i ser un dels partits més antics. Existeix un cert paral·lelismeentre la lligacatalanai aquestpartit,amb la diferència de que aquest és basc. GRUP 6 - Partits republicansdedretes
 • 11. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 CEDA: agrupació departits de dretes, d’ideologia profeixista. Partido agrario: és el partit que es posiciona en contra de les reformes agrícoles impulsat pel govern de la II República.Formen partdel govern en el bienni conservador. GRUP 7- Partits monàrquics dedretes Renovación española: defensen una monarquia conservadora, és per això que defenen el llegat d’Alfons XIII.EL seu líder és Jose Calvo Sotelo, i aquest partitestà vinculats lafalangeespanyola. Comunion tradicionalista: el seus líders més destacats són Carlos i Jaime de Borbon, la seva ideologia és carlista i per això monàrquica. Acció espanyola: organització feixista impulsada a Barcelona l’any 1931. Aquesta també va constituir una revista que donava a conèixer aquesta ideologia monàrquica,ultraconservadora. GRUP 8- Partits feixistes (el nostregrup) Les Juntes d’Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) van ser un moviment polític espanyol d’ideologia nacional-sindicalista, és a dir, una ideologia de caràcter antiparlamentari, contraria als partits polítics i a qualsevol sistema democràtic, basant-se en un estat totalitari a través d’un sindicat únic. Les JONS, eren considerades com un feixisme a l’espanyola, seguien el corrent feixista d’Europa com Hitler i Mussolini. Van sorgir l’octubre de 1931 de la fusió del grup liderat per Ramiro Ledesma Ramos, el fundador del setmanari de “La Conquista del Estado” amb les Juntes castellanes d’Actuació Hispànica, grup fundat per Onésimo Redondo Ortega, un antic propagandista d’Acció Catòlica (associació formada per laics amb la finalitatdefomentar la pràcticadela religió catòlica). D’altre banda, trobem la Falange Espanyola (FE), un partit polític espanyol d’extrema dreta d’ideologia feixista, nacionalsindicalista (com les JONS) i partidari d’establir un estat laic, fundat el 29 d’octubre de 1933 per José Antonio Primo de Rivera, el cosí de Miguel Primo de Rivera. El 15 de febrer de 1934, la Falange Espanyola es va fusionar amb les JONS , creant un nou partit polític d’extrema dreta anomenat Falange Espanyola de les JONS. En les eleccions de 1936, la victòria va ser del Front Popular, de la unió del partits democràtics d’esquerra i antifeixistes, però la Falange Espanyola i de les JONS, va iniciar una lluita armada contra els seus adversaris polítics que la va convertit en partit il·legal portant així a Primo de Rivera a la presó. En conseqüència, el general Franco es va alçar contra la Segona República el 17 de juliol de 1936 i tots els falangistes es van unir a ell, finalment Primo de Rivera mort afusellat el 10 de novembre de 1936.
 • 12. 2n de batxillerat II REPÚBLICA Històriad’Espanya Curs 2015-2016 2.3 Les reformesdel bienni progressista: Bibliografiaespecífica deconsulta per aquestapartat: http://gestindelamemoria-felix.blogspot.com.es/2010/03/blog-post_1999.html - La reforma religiosa: “Yo (…) me refiero a esto que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica del pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder los límites de la conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde la pregunta sobre el misterio de nuestro destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las conciencias (…), excluye toda preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado español con sujeción a las premisas que acabo de establecer (…)” Discurso de Manuel AZAÑA en el Congreso de los Diputados en 1931 A. Descriu el tipus de font, digues si és primària o secundària i classifica-la segons la forma i el contingut. Explica breument el tema que tracta la font tot identificant-ne les idees principals, l’autor i el destinatari. Aquest text és un f
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x